Publicerad 24 januari 2019 kl. 22:03

Kulturpolitiken är lika viktig som annan politik

Kompetensen ska styra– även när man tillsätter en kulturminister. Men ser det verkligen ut så i dag?

Kommentarer (1 st)

Benita: Hur kommer det sig

Benita: Hur kommer det sig att just kulturmänniskor har sådan bestämd uppfattning om kulturministern. Vi hör aldrig läkarna klaga på att ansvarig minister inte är Överläkare, eller militärerna klaga på att Försvarsministern inte gjort lumpen. Så varför detta fokus på att Kulturministern ska vara en gammal polare? Det har såklart med pengarna att göra, man behöver gamla vänskapsband för att finansiera sitt kulturutövande. Med andra ord är det mycket viktigt att ansvarig kulturminister INTE drejar keramik eller målar akvarell. Tänker man efetr lite så är det av yttersta vikt att Tony Asuma, som gör ett utmärkt jobb, INTE är gamla kompisar med de som ska ha del av kulturstödet.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Dagens samhälle byggdes av individer som själva och i grupp byggde vårt samhälle utifrån egen drivkraft. Numera förlitar sig allt fler på att det offentliga ska lösa de dagliga utmaningarna. Det kommer vi inte ha råd med i framtiden. Vi måste hitta tillbaka till vårt eget ansvar.

Väljarna ska avgöra om lagtingsledamöterna är värda nytt förtroende. Men väljarna får inte insyn i den viktigaste delen av lagtingets arbete.

Runt om i Europa handlar stundande EU-valet om flera vägval. Ett val mellan samarbete och fortsatt tillväxt men även ett val mellan liberala eller nationalistiska krafter. På Åland är kommande EU-val frågan om hur ett svenskspråkigt mandat ska säkras.

Barn i bild

Fler ledare