Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Ålands sak är SFP:s sak

Kommentarer (11 st)

Vad sa jag i min insändare

Vad sa jag i min insändare härom dagen. Nu är åter SFP ordförande ut och friar till Ålänningar när det är åter ett val. Där emellan är det tyst från deras sida. Nej. Ålänningar visa nu att ni är intresserade av hennes inviter. Hon vet ju redan att Anton inte har någon chans mot Helsingforsarna och Nylänningar. Ställ upp för 85 Camilla Gunell. ett säkert kort som ni gott kan lita på.

En mer trofast bundsförvant

En mer trofast bundsförvant än den Camilla Gunell har i Dig, Leif Holmblad – en sådan utopi ... ja, den är nog knappast tänkbar, den. Den stora frågan är emellertid om någon av Er har klart för sig vad ett helhjärtat stöd från just en tillsynes fullfjädrad SDP-gardist i Österbotten kan tänkas ha för inverkan på hennes slutgiltigt ålänska röstetal? Och just i det avseendet, Leif Holmblad – tusen tack för Dina både mångfaldiga och ömsinta poängteringar av gemene ålännings trängande behov av den socialistiska välsignelsen, liksom! Förövrigt, vad gäller åländsk uppskattning av Anna-Maja Henrikssons erbjudanden – därvidlag behövs nog ingen påminnelse alls, nej.

Gräsrot, vad jag vill med med

Gräsrot, vad jag vill med med mitt stöd till Camilla är att ni Ålänningar skall förstå att Camilla kan göra mycket gått för Åland i EU inte Anton. För att Anton skall komma till EU behöver han minst 29,000 röster. Dessutom inom SFP . Men Camilla med stöd av SDP har stor chans. Varför skall Åland missa den chansen. Ni har ju ropat länge om en egen parlamentariker i EU. NU rösta på Camilla

Hördu, Leif Holmblad, du kan

Hördu, Leif Holmblad, du kan nu sluta tjafsa om vem ålänningarna skall rösta på, eller ej. Rösta på den kandidat du vill, men låt oss Ålänningar i demokratisk ordning rösta på den kandidat vi anser vara bäst på att föra fram åländska frågor i Eu. Den demokratiska rätten kan du inte ta ifrån oss, men på socialdemokratiskt vis tror du att med lock och pock, varierat med hugg och slag, så kan vi "tvingas" till att göra som du önskar. Du har fel. Rösträtten är helig, och den kan inte ens du ta ifrån oss. Det finns förnuftiga socialdemokrater, men du och Camilla tillhör tyvärr inte dem. I så fall borde du förstått att du gör sossarna och Camilla en stor otjänst med ditt tjafsande om vem vi skall rösta på. Ibland är det bättre att vara tyst och låta folk tro att man är dum, i stället för att öppna mun och bevisa att de har rätt.....

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så

Krikonkvist. Läs dagens ÅT så ser du en halv sida med otaliga namn på Anton,var är då röst hemligheten i fråga. Dessutom skall du inte smutskasta mig =personligt påhopp., du känner inte mig. Och Camilla är en utmärkt politiker om Ålänningarna borde sätta värde på. Hon om någon jobbar för Ålands bästa.

Bästa trätobroder – Du

Bästa trätobroder – Du behöver definitivt inte ytterligare belysa Din smått svindlande socialistiska dröm om att få vårt Åland ”modifierat” till något av ett nästan Ditt SDP:s högsäte. Du torde för länge sedan ytterligt väl ha ”lyckats” övertyga gemene ålänning om vad som bör göras för att snöpa det försöket! Och detta oavsett hur ihärdigt Du än påstår att, citat: ”Camilla kan göra mycket gått för Åland” ... i bl.a. EU, liksom. ”Mycket gått”, förresten – pläderar Du månne rent av för ”Camilla 85” också vad gäller ett förgånget EU-val, kanske?

Gräsrot. För Ålands bästa

Gräsrot. För Ålands bästa skriv 85 på valdagen. En röst på Anton är i princip bortkastad. Det borde du och andra klagare inse. SFP i Österbotten och övriga Finland sköter nog om detta. Att dom invalda kommer från fastlandet.

Ett tillägg, Min gamla

Ett tillägg, Min gamla bekanting Nestor fick en förfrågan av en Rune som ställde upp till riksdagen. Då svara Nestor, då måste jag ta till bibeln. Du skola se den platsen men aldrig bestiga den, Så Gräsrot blir också för Anton

Sidor

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Så har LR än en gång kört över väljarna, skärgårdsborna, skattebetalarna. Jag menar naturligtvis upphandlingen av en elfärja med tillbehör, till Föglö.

I en replik skrev Ålands Framtid: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Ja, så var det dags för presidentens årliga sensommarbesök på Åland. Tillsammans med en svans av de ledande fruntimren på Åland ser man honom på bild, besökande Pommern samt intagande mat och dryck på Stallhagen.

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Barn i bild

Fler insändare