Publicerad 24 maj 2019 kl. 22:06

Ditt val kan ge röst åtÅland i framtidens EU

Ett val mellan två åländska kandidater, men också ett val för att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Gör din röst hörd – oavsett vilken sida av den politiska mitten du står på.

Kommentarer (2 st)

Nu med facit i hand, nu kan

Nu med facit i hand, nu kan konstateras att utfallet av Eu-valet, parlamentsplatserna, blev just det som gemene ålänning på förhand var övertygad om att det skulle bli. Och just den övertygelsen är nog dessvärre främsta förklaring till att röstdeltagandet blev så lågt som det blev på Åland. Det oaktat ägnas härmed särskilt Leif Holmblad en tacksamhetens tanke. Ingen torde nämligen mer än han, och Camilla Gunell, förstås – via deras enträgna kamp för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) – ha bidragit till att gemene man – både på Åland och i den svensktalande delen av Österbotten – fick precis det utfall som de ville ha av valet! Via Finlands Svenska Socialdemokrater rf – FSD – fick inte vare sig österbottningar, eller någon annan finländare med svenska som modersmål, något gehör alls. Att särskilt Gunell utsatte sig för den nesan, det är faktiskt förvånande, det. Förövrigt kan noteras att undertecknarna av en insändare under rubriken: ” Camilla – för människornas Europa” (23 maj 2019 kl. 22:06) – den namnlistan finns uppsatt på Gräsrots kylskåpsdörr – som ett minnesmärke.

Jag är stolt över hur

Jag är stolt över hur ålänningarna röstade. Att vi röstade för ett enat Svenskfinland, för företagsamhet och frihet och därmed indirekt mot allt som socialismen står för. Därmed sade Åland också enat nej till en smygförfinskning av Åland via ett närmare samarbete med Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Jag tror att EU-valet också var indikativt för hur höstens val kommer att arta sig. Bara borgerligheten håller ihop och enas runt ett politiskt program är det möjligt att hålla socialisterna långt borta från makten, även i Mariehamn.

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rebecka Eriksson

På en fri arbetsmarknad kommer individer och företag att hitta varandra på ett sätt som passar dem, något som Åsubs arbetsmarknadsprognos är en välkommen påminnelse om. En hållbar näringslivspolitik innebär att låta den anpassningen ske utan att intervenera i onödan.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Claes Hammar

Näringsrätten är åter aktuell i debatten. Liberalerna lyfter frågan som en avgörande näringslivsfråga samtidigt som Jysk bryter mot det näringsrättstillstånd man erhållit genom att erbjuda bristfällig information på svenska. Men hur ska vi riktigt förhålla oss till näringsrätten?

Barn i bild

Fler ledare