Publicerad 27 maj 2019 kl. 22:06

Polarisering kan aldrig vara bra på lång sikt

EU-samarbetet är en i grunden god och framgångsrik idé. Länder som i århundraden krigat i olika konstellationer ägnar sig nu i stället åt handel och fredligt utbyte. Rörligheten inom unionen är förhållandevis smidig för såväl varor och tjänster. Allt detta vet de allra flesta väljare. Därför kan man bli förbluffad av det faktum av bara hälften av EU:s väljare bryr sig om att rösta i EU-val .

Kommentarer (5 st)

På tal om polarisering.

På tal om polarisering. Varför nämns inte med ett ord hur S försökte att splittra de åländska väljarna och att detta totalt misslyckades? Att ålänningarna sade nej till socialism och mer finskt inflytande på Åland. Var Gunells röstetal så generande lågt att Ålandstidnings ledarskribenter inte ens kan nämna resultatet? Var ålänningarnas mobilisering för företagsamhet och frihet, alltså allt som socialismen motsätter sig, en signal för hur höstens val kommer att arta sig. Jag tror det börjar framgå för gemene ålänning att om borgerligheten håller ihop så behöver man inte ge S något som helst politiskt inflytande. Oerhört viktigt att M, C och L klart svarar på frågan innan valet: kan ni efter valet tänka er att sitta i en regering där socialisterna ingår? Ja eller nej.

MP i Sverige är ett

MP i Sverige är ett socialistiskt parti i första hand ! Därav deras dåliga resultat. Här på Åland bör vi , precis som Findus skriver, kräva att alla partier bör klargöra om dom efter valet kan tänka sig att sig att sitta i en regering med ett parti som gjort väldigt mycket för att svika allt som Åland står för , dvs socialdemokratin . Att försöka splittra Åland med att ställa upp för ett finskt parti är skamligt mot allt svenskt i Finland och på Åland.Isolera förfinskningspartiet sossarna är nog enda sättet att behålla Åland svenskt !

Ödesval förekommer bara då

Ödesval förekommer bara då socialisterna inte har någon sakfråga att driva och konstlat styr debatten till att handla om värderingar. Vi kan förvänta oss att alla framtida val kommer att vara sk ödesval där socialismens ideologi med alla medel skall försvaras, vilket innebär en total brunmålning av alla politiska motståndare.

”Vi fortsätter att driva vår

”Vi fortsätter att driva vår politik för jämställdhet och kvinnofrågor och mot högerpopulism”.....vad detta innebär i praktiken står skrivet i stjärnorna och egentligen är det bara ord. Som när Tony W säger att han står upp för frihet och solidaritet samtidigt som han prisar den grymmaste nu levande diktatorn. Socialismens dubbelmoral når dagligen nya lågvattenmärken.

Tack B M-E, för att Du i

Tack B M-E, för att Du i största allmänhet så utomordentligt väl uppfyller Din uppgift som en Ålandstidningens ledarskribent! Den här gången specificerat för Ditt klargörande av vad begreppet populism egentligen innebär och betyder. Steget därifrån och till att några av ”våra” mest rödbrusiga navelskådare i form av folkvalda makthavare ska fatta nyttan av denna Din upplysning ... ja, det torde nog dessvärre vara för mycket begärt, det.

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Barn i bild

Fler ledare