Publicerad 10 maj 2019 kl. 22:03

Åland förorenar mest i Norden

Varje natt kör ett antal fartyg i full fart till Mariehamn och orsaken till detta är endast att få sälja taxfreesprit och tobak.

Denna omväg via Åland i stället för att gå direkt till destinationsorten orsakar utsläpp av tusentals ton föroreningar årligen helt onödigt. Det är knappast fråga om nyttotrafik då väldigt få resenärer går i land i Mariehamn, utan orsaken är att kryssningsresanden på fartygen ska få handla och konsumera taxfreevaror. Att sedan den största taxfreegrossisten har startat en fond för att rädda Östersjön är nog höjden av dubbelmoral likaså att färjrederierna donerar pengar för samma ändamål.

På dessa miljöförstörande kryssningsfärjor finns Pafs spelautomater och spelbord som används för nöjes skull, pengarna från dessa finansierar de åländska natur- och miljöföreningarna, här luktar det också dubbelmoral.

Transporter av daglig- och konsumtionsvaror till Åland från Finland sker i huvudsak av ett 50 år gammalt fartyg som även det saknar någon form av avgasrening. Till Kvarkentrafiken har man beställt en miljövänlig hybridfärja, det borde man även göra för Ålands del.

I Ålands skärgårdstrafik kör de ålderstigna färjorna ofta omkring med mindre än halv last på bildäck, ja på tvärgående linjen trafikerar en alltför stor och bränsledryg färja, ofta med ett fåtal passagerare. Se till att köra färre turer men med fullt lastade färjor, det minskar på utsläppen.

Många ålänningar pendlar från landskommunerna till Mariehamn men i de flesta bilarna finns bara en person, ingen miljösparande samåkning här inte.

Inkluderar man sjötransporterna till och från Åland så är nog den åländska befolkningen den som förorenar miljön mest per person i Norden, ja kanske på hela jorden.

E.W

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare