Publicerad 18 juli 2019 kl. 22:06

Åland – när barnen själva får välja

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer. För att få dem att välja Åland som resmål är det viktigt att hela familjen trivs och att besöket blir en positiv upplevelse för alla, så att de vill besöka Åland igen, och igen...

Jag tror och hoppas att det finns en vilja hos alla att utveckla Åland till en barnvänlig ö, både för besökare och för boende. Det behöver varken vara svårt eller krångligt utan görs enklast redan i planeringsskedet genom att ta med barnen i planeringen och utvecklingen av verksamheter, speciellt vid aktiviteter som riktar sig till barn, men alla aktiviteter och besöksställen kan göras mera barnvänliga. Nöjda barn ger garanterat nöjda föräldrar.

När Bomarsunds besökscentrum nu äntligen ska bli verklighet vill jag att man tänker på att besökscentret ska inspirera och entusiasmera även barn, och att man även tar med barnen i planeringen av museiupplevelsen. Nu finns det en arbetsgrupp för att förverkliga ett besökscentrum i Bomarsund, och för att uppgradera Bomarsundsområdet så att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

För att barn ska trivas och vilja upptäcka och utforska vår historia är det viktigt att barn och vuxna kan göra en tidsresa tillsammans. Jag hoppas att våra nutidsbarn ska kunna uppleva, se och känna hur det var på Bomarsundstiden och kunna få en förståelse för vår omvärld i både nutid och dåtid. Lekens betydelse för lärande och utveckling ska inte underskattas, och för att barn ska få ut mesta möjliga behöver de tas med redan i planeringen.

Det är en utmaning att lära barn om både krig och demilitarisering – men det är vi vuxna som måste göra det möjligt och ta med dem i planeringen, så att besökscentret inspirerar till både lärande och lekande. För barnens bästa.

Pernilla Söderlund (Lib)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare