Publicerad 18 juli 2019 kl. 22:06

Åland – när barnen själva får välja

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer. För att få dem att välja Åland som resmål är det viktigt att hela familjen trivs och att besöket blir en positiv upplevelse för alla, så att de vill besöka Åland igen, och igen...

Jag tror och hoppas att det finns en vilja hos alla att utveckla Åland till en barnvänlig ö, både för besökare och för boende. Det behöver varken vara svårt eller krångligt utan görs enklast redan i planeringsskedet genom att ta med barnen i planeringen och utvecklingen av verksamheter, speciellt vid aktiviteter som riktar sig till barn, men alla aktiviteter och besöksställen kan göras mera barnvänliga. Nöjda barn ger garanterat nöjda föräldrar.

När Bomarsunds besökscentrum nu äntligen ska bli verklighet vill jag att man tänker på att besökscentret ska inspirera och entusiasmera även barn, och att man även tar med barnen i planeringen av museiupplevelsen. Nu finns det en arbetsgrupp för att förverkliga ett besökscentrum i Bomarsund, och för att uppgradera Bomarsundsområdet så att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

För att barn ska trivas och vilja upptäcka och utforska vår historia är det viktigt att barn och vuxna kan göra en tidsresa tillsammans. Jag hoppas att våra nutidsbarn ska kunna uppleva, se och känna hur det var på Bomarsundstiden och kunna få en förståelse för vår omvärld i både nutid och dåtid. Lekens betydelse för lärande och utveckling ska inte underskattas, och för att barn ska få ut mesta möjliga behöver de tas med redan i planeringen.

Det är en utmaning att lära barn om både krig och demilitarisering – men det är vi vuxna som måste göra det möjligt och ta med dem i planeringen, så att besökscentret inspirerar till både lärande och lekande. För barnens bästa.

Pernilla Söderlund (Lib)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare