Publicerad 18 juli 2019 kl. 22:06

Åland – när barnen själva får välja

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer. För att få dem att välja Åland som resmål är det viktigt att hela familjen trivs och att besöket blir en positiv upplevelse för alla, så att de vill besöka Åland igen, och igen...

Jag tror och hoppas att det finns en vilja hos alla att utveckla Åland till en barnvänlig ö, både för besökare och för boende. Det behöver varken vara svårt eller krångligt utan görs enklast redan i planeringsskedet genom att ta med barnen i planeringen och utvecklingen av verksamheter, speciellt vid aktiviteter som riktar sig till barn, men alla aktiviteter och besöksställen kan göras mera barnvänliga. Nöjda barn ger garanterat nöjda föräldrar.

När Bomarsunds besökscentrum nu äntligen ska bli verklighet vill jag att man tänker på att besökscentret ska inspirera och entusiasmera även barn, och att man även tar med barnen i planeringen av museiupplevelsen. Nu finns det en arbetsgrupp för att förverkliga ett besökscentrum i Bomarsund, och för att uppgradera Bomarsundsområdet så att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

För att barn ska trivas och vilja upptäcka och utforska vår historia är det viktigt att barn och vuxna kan göra en tidsresa tillsammans. Jag hoppas att våra nutidsbarn ska kunna uppleva, se och känna hur det var på Bomarsundstiden och kunna få en förståelse för vår omvärld i både nutid och dåtid. Lekens betydelse för lärande och utveckling ska inte underskattas, och för att barn ska få ut mesta möjliga behöver de tas med redan i planeringen.

Det är en utmaning att lära barn om både krig och demilitarisering – men det är vi vuxna som måste göra det möjligt och ta med dem i planeringen, så att besökscentret inspirerar till både lärande och lekande. För barnens bästa.

Pernilla Söderlund (Lib)

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare