Publicerad 26 augusti 2019 kl. 22:03

Ålands radio är nu viktigare än någonsin

Att det är ett stundande val på kommande i höst börjar märkas, inte minst av den populistiska insändaren av Jannik Svensson (Lib) om att Ålands radio bör läggas ner.

Varför behövs public service?

Ja du Jannik, inte är ju huvudsyftet med public service stora tekniska investeringar.

Public service främsta uppgift är att värna om det demokratiska systemet och att försvara demokratins grundidéer.

Ålands radio och tv (ÅRTV) tar ställning för alla människors lika värde och vi försvarar demokratins grundprinciper om yttrande- och åsiktsfrihet.

Vi är oberoende vilket betyder att vi aldrig låter till exempel några politiska intressen ha inflytande över vår produktion.

Vi är opartiska. Detta betyder att vi låter olika åsikter komma fram utan att ta ställning.

Och ja, journalisterna på ÅRTV är individer med personliga åsikter men i vårt arbete ingår det att sätta våra privata åsikter åt sidan när vi bevakar olika ämnen. Det är en självklarhet och inget konstigt för oss som jobbar här.

På Åland är public service också än mer viktigt med tanke på ägarkoncentrationen hos våra lokaltidningar.

Opartiska nyheter och trovärdigt innehåll som alla kan lita på, som når brett och speglar allas åsikter är viktigare i dag än det varit på mycket länge.

I Europa ser vi en utveckling där regeringar, i till exempel Polen och Ungern, vill se en mediekår som är lojal med makten. Lagar som begränsar mediefriheten har stiftats, publicistiska uppdrag har skrivits om och tidningar köpts upp och lagts ned.

Också på närmre håll ser vi en oroväckande utveckling. I Danmark har public service-bolaget DR efter en politisk överenskommelse fått sin budget nedskuren med 20 procent och ett avsmalnat, nedbantat utbud.

Att ge sig på public service är bara ett första steg för de politiker som vill styra medierna, nästa steg blir sedan de kommersiella medieföretagen. Och vad händer sen?

Jo, det blir färre röster, färre perspektiv och mindre granskande, fördjupande och oberoende journalistik. Det gagnar inte någon.

Vi måste i alla lägen värna det fria ordet för då värnar vi också det demokratiska samhället.

ÅRTV inledde ett omfattande utvecklingsarbete 2017. Det märks i vårt programutbud som har ett bredare innehåll än tidigare, både för äldre och yngre.

Vår satsning på webben och framförallt podcast-satsning har varit väldigt framgångsrik och här märker vi att vi når fram till en yngre målgrupp. Satsningen på podcasts är för övrigt något som ÅRTV varit långt före övriga åländska mediahus med.

Under hösten kommer ålänningarna märka av vår omfattande valbevakning inför lagtings- och kommunalvalet. Dessutom kommer vi i allt större utsträckning satsa på dokumentärt berättande, grävande journalistik och genomarbetade reportage.

ÅRTV ska finnas där publiken finns och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt utbud. ÅRTV behöver vara flexibelt och förstå hur utvecklingen i samhället ser ut och hur nya medievanor påverkar publikens behov. Vi ska ständigt vara nyskapande och ta fram nya format för att säkerställa att vi är relevanta även i framtiden. Därför har vi ett tätt samarbete med public service-bolag som SR och Yle och tar input från dem om framtidens utveckling.

Under september månad lanserar ÅRTV en public service-handbok med riktlinjer om våra arbetsmetoder och publicistiska värderingar. Handboken verkar komma i rätt tid då aspirerande politiker verkar behöva läsa in sig på ämnet rejält.

Camilla Karlsson-Henderson

redaktionschef och ansvarig utgivare, Ålands radio och TV

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utförs enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

I dagspressen varvas sprängdåd, masskjutningar med flyktingbilder och folkfördrivningar. Plötsligt dyker det upp en lastbil i Essex i England som i sin last har 39 döda vietnameser.

Föräldrar, morföräldrar och farföräldrar, vakna upp inför 5G:s intåg! Nu är det våra älskade barns och barnbarns hälsa och liv det handlar om.

Vad håller ÅHS på med? Så kallt på sjukhusets avdelningar att både patienter och personal fryser och måste ge extra täcken och själva gå i ylletröjor och yllesockor.

Jorden är inne i en akut klimatkris anser 11.000 forskare som menar att klimatkrisen är här och att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation.

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott.

Det har varit en del skriverier och diskussioner om en ung mans video på Youtube senaste tiden.

Det hypotiseras om att vi uppnått ett idealt tillstånd där (nästan) alla mainstream-fraktioner är socialt medvetna ekonomiska liberaler där endast nyanserna varierar.

Det måste man nog säga, ifall Centern håller fast vid sin utfästelse att stoppa kortrutten.

Om Gripöbron ska byggas bör den vara enfilig. Man ska antingen till eller från färjan.

Trafiken styrs med trafikljus. Bron kan vara förberedd för två filer.

”En fil räcker”

Mellan Svinö och Gripö är det nästan helt rakt.

Skulle det gå att ha en vajerfärja?

Skulle även slippa laddningsstationer.

Vajer?

Fler än femhundra forskare skrev nyligen till FN under rubriken ”Det finns inget klimatnödläge”, något som knappast uppmärksammades i svenska media mer än genom spridda försök att nedvärdera undertecknarna som varande ”icke klimatforskare” eller h

Många känner oro och ångest inför klimatkrisen och massutrotningen av arter och skulle gärna vilja lägga om till en mer vegetarisk kost, men finner det svårt.

Barn i bild

Fler insändare