Publicerad 10 december 2019 kl. 21:57

Angående Enerexit och Mariehamns stad///fyll i datum

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras. Enerexit Ab:s dåvarande styrelse fick aldrig den möjligheten. Stadsstyrelsen valde att inte träffa styrelsen.

Den åttonde augusti 2019 startade Firma Hans Lang arbetet med att rengöra bergsdepån. Den 22 augusti 2019 hade vi (Sune Axelsson och Böge Holmerg) möte med Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén på Stadshuset för att informera om att budgeten för rengöring av bergsutrymmet inte kommer att hålla.

Anledningen till de skenande kostnaderna för saneringsarbetet redogjordes och diskuterades. Beskedet från stadsledningen var att det är av största viktig att bränsledepån uppnår miljökraven trots kostnadsökningen och att staden skjuter till kapital, vilket garanterade fortsättningen.

Vi redogjorde för hur vi jobbar och fakturerar för redovisad arbetstid. Då vi skildes åt rådde total enighet om hur processen skulle hanteras och att den skulle fortsätta enligt den överenskomna planen.

Enligt en tidigare beställd rapport av konsultföretaget FCG skulle gruset på depåns botten tvättas på plats vilket visade sig vara helt omöjligt eftersom det innehöll till större delen grusstorlek noll (fin sand). Den andra september 2019 begärde vi ett expertutlåtande av Firma Hans Lang som rekommenderade att allt grus måste tas bort för att fylla miljökraven.

Samma dag hade vi ett möte med stadsledningen, Silander och Heinonen, där rekommendationen behandlades. Krossgruset måste bort, vilket i sin tur kommer att höja rengöringskostnaderna avsevärt och kan komma att överstiga 500.000 euro. Vi fick åter ett klart besked om att gå vidare enligt planen och att bergsdepån ska uppfylla miljökraven då saneringen är slutförd och att staden skjuter till kapital i den mån det behövs.

Under mötet ville Tage Silander att stadsdirektör Barbara Heinonen skulle godkänna styrelsemedlemmarnas timlistor, vilket enhälligt beslöts att så skulle ske. Den femte september 2019 erhöll vi faktura för den första fasen av Firma Hans Lang på 186.793,36 euro.

Böge Holmberg besökte Heinonen på stadshuset och gick då igenom fakturan punkt för punkt. Heinonen och Holmberg kom då överens om att Heinonen skulle sätta in motsvarande summa på Enerexits konto. Efter påminnelse genom telefonkontakt med Heinonen meddelades den fjärde oktober 2019 klockan 13-tiden att ingen utbetalning kommer att ske.

Strax efter Heinonens meddelande, kontaktade undertecknade genom telefonkontakt Firma Hans Lang att arbetet avbryts från och med nu och framåt på obestämd tid, på grund av ekonomiska orsaker.

Fanns det parallellt en dold agenda som Mariehamn Enerexit Ab:s styrelse inte kände till?

Sune Axelsson

Böge Holmberg

Detta var den andra och sista delen av Sune Axelssons och Böge Holmbergs redogörelse för händelserna kring Enerexit och Mariehamns stad. Den första delen publicerades i XXXX

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare