Publicerad 10 december 2019 kl. 21:57

Angående Enerexit och Mariehamns stad///fyll i datum

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras. Enerexit Ab:s dåvarande styrelse fick aldrig den möjligheten. Stadsstyrelsen valde att inte träffa styrelsen.

Den åttonde augusti 2019 startade Firma Hans Lang arbetet med att rengöra bergsdepån. Den 22 augusti 2019 hade vi (Sune Axelsson och Böge Holmerg) möte med Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén på Stadshuset för att informera om att budgeten för rengöring av bergsutrymmet inte kommer att hålla.

Anledningen till de skenande kostnaderna för saneringsarbetet redogjordes och diskuterades. Beskedet från stadsledningen var att det är av största viktig att bränsledepån uppnår miljökraven trots kostnadsökningen och att staden skjuter till kapital, vilket garanterade fortsättningen.

Vi redogjorde för hur vi jobbar och fakturerar för redovisad arbetstid. Då vi skildes åt rådde total enighet om hur processen skulle hanteras och att den skulle fortsätta enligt den överenskomna planen.

Enligt en tidigare beställd rapport av konsultföretaget FCG skulle gruset på depåns botten tvättas på plats vilket visade sig vara helt omöjligt eftersom det innehöll till större delen grusstorlek noll (fin sand). Den andra september 2019 begärde vi ett expertutlåtande av Firma Hans Lang som rekommenderade att allt grus måste tas bort för att fylla miljökraven.

Samma dag hade vi ett möte med stadsledningen, Silander och Heinonen, där rekommendationen behandlades. Krossgruset måste bort, vilket i sin tur kommer att höja rengöringskostnaderna avsevärt och kan komma att överstiga 500.000 euro. Vi fick åter ett klart besked om att gå vidare enligt planen och att bergsdepån ska uppfylla miljökraven då saneringen är slutförd och att staden skjuter till kapital i den mån det behövs.

Under mötet ville Tage Silander att stadsdirektör Barbara Heinonen skulle godkänna styrelsemedlemmarnas timlistor, vilket enhälligt beslöts att så skulle ske. Den femte september 2019 erhöll vi faktura för den första fasen av Firma Hans Lang på 186.793,36 euro.

Böge Holmberg besökte Heinonen på stadshuset och gick då igenom fakturan punkt för punkt. Heinonen och Holmberg kom då överens om att Heinonen skulle sätta in motsvarande summa på Enerexits konto. Efter påminnelse genom telefonkontakt med Heinonen meddelades den fjärde oktober 2019 klockan 13-tiden att ingen utbetalning kommer att ske.

Strax efter Heinonens meddelande, kontaktade undertecknade genom telefonkontakt Firma Hans Lang att arbetet avbryts från och med nu och framåt på obestämd tid, på grund av ekonomiska orsaker.

Fanns det parallellt en dold agenda som Mariehamn Enerexit Ab:s styrelse inte kände till?

Sune Axelsson

Böge Holmberg

Detta var den andra och sista delen av Sune Axelssons och Böge Holmbergs redogörelse för händelserna kring Enerexit och Mariehamns stad. Den första delen publicerades i XXXX

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare