Publicerad 25 maj 2020 kl. 22:00

Angående tv-sändningar från stadsfullmäktige

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

ÅRTV producerar och distribuerar sändningarna i enlighet med ett tidigare avtal som förlängts, där det inte endast är tal om någon ”livestream” som antytts i vissa sammanhang. I avtalet och priset ingår bland annat en flerkameraproduktion på plats, utsändning av mötena i realtid på webb och linjär-tv i Ålandskanalen.

Som Henrik Herlin noterar på ledarplats i Ålandstidningen på måndagen har sändningarna varit bra med utmärkt bildkvalitet och bildvariation. Detta är något vi vet varit uppskattat av ålänningarna, och som vi är glada att få förtroendet att fortsätta med under året.

Utöver livesändningar på webb och linjär-tv sker klippning och efterbearbetning av materialet för att allmänheten skall kunna följa respektive ärende från stadsfullmäktige i efterhand på webben utan att kolla på hela sändningen. Även tillgängliggörandet på internet i efterhand sköts av ÅRTV under avtalet.

ÅRTV verkar i detta fall på den öppna marknaden, och vi har satt ett i vår mening marknadsmässigt pris för den tjänst vi levererar. Vår uppfattning är att om vi gått in för att sänka priset ytterligare så hade vi fått kritik för att vi ”prisdumpar” och därigenom konkurrerar ut det privata, och även att övriga ålänningar subventionerar tv-utsändningar från Mariehamns stadsfullmäktige – som faktiskt bara berör delar av den åländska befolkningen.

Till sist vill vi bemöta Henrik Herlins påstående på ovan nämnda ledarplats om att ÅRTV inte drabbas ekonomiskt av coronakrisen. ÅRTV påverkas i högsta grad precis som alla andra bolag av denna kris. Vi står vid årsskiftet 2020-2021 inför en övergång till mediaavgift av skattenatur även på Åland, en avgift som direkt påverkas av skatteinkomsterna och vars påverkan redan före corona var osäker. Med den kris vi nu befinner oss i är det idag omöjligt att säga exakt vad konsekvenserna kommer bli, men en sak är säker - Ålands Radio och Tv påverkas.

Emil Eriksson

Vd Ålands Radio och Tv Ab

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare