Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Angrip inte tjänstemännen

Jonas Eriksson (C) gör en välkommen pudel då han tillstår att han framfört i okunskap en osanning gällande värdering av högre högskoleexamen. Det här är komplexa frågor.

Harry Jansson (C) framför en ny osanning i ett inlägg på Facebook att den så kallade anpassningsperioden ska vara oavlönad. Stämmer inte. Bägge varianter förekommer och är en sak för arbetsgivaren att avgöra. En rättelse skulle vara på sin plats här också.

Däremot är det mindre klädsamt av Jonas att angripa tjänstemännen som utfört sina åligganden under ansvar för handläggning av ärenden som sker utifrån de lagar som lagtinget antagit (lagboken) och som EU föreskrivit (direktiv), dessutom efter att kommissionen inlett överträdelseförfarande (obs!).

Skilj gärna på sak och person, vilket är ett hederskodex i lagtinget, men som inte alltid följs. Jag har alltid försvarat ålänningarna och tjänstemännen, som är de verkliga självstyrelsekämparna på verkstadsgolvet, mot dessa påhopp. Det tänker jag fortsätta med trots min nuvarande eller framtida ställning.

Rainer Juslin (Lib)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare