Publicerad 8 september 2019 kl. 22:06

Bedriver Skunk ekologiskt jordbruk?

På sociala medier kan man läsa att Ålands landskapsregerings näringsavdelning har beviljat ungdomsföreningen Skunk 35.000 euro i jordbruksstöd, det vill säga medel från det moment i landskapsregeringens budget som är avsett till investeringsstöd för jordbrukare, om jag förstått saken rätt.

Enligt samma uppgiftslämnare erhåller föreningens verksamhetsledare cirka 800 euro per dag i lön, vilket är ganska saftigt betalt i mina ögon. Vidare har man anställt dyra experter att hjälpa till med genomförande av projektet.

Nu är min fråga: Kommer Skunk att investera i ett ekologiskt hållbart jordbruk, vad kommer man att odla, och var i skärgården ämnar man etablera sig?

Ärendet är intressant med tanke på att det är fråga om ett investeringsstöd som ska fördelas och redovisas för enligt EU:s normer, och att det är vi skattebetalare som i slutändan får stå för notan.

Runa Lisa Jansson

Svar till Runa Lisa Jansson

Skunk arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt, med och för skärgårdens ungdomar, men inte med jordbruk.

Vilka mål och syften Runa-Lisa Jansson har när hon väljer att ifrågasätta en aktiv ungdomsorganisation i en region som ständigt behöver nyskapande utvecklingsprojekt och många engagerade är oklart. Svaren på alla frågor som ställs finns på Skunks hemsidawww.skunk.ax. Där kan man också se vad Skunk göra och hur föreningen arbetar.

Föreningens styrelse har genom sin verksamhetsledare till uppgift att tillskapa resurser och möjliggöra så mycket verksamhet som möjligt. Verksamhet som stärker ungdomarna och regionen. Därför formas mycket av verksamheten i projekt och föreningen söker olika möjligheter som till exempel EU ger för att finansiera dessa.

Det stämmer att SKUNK beviljats Leaderstöd som är en del av jordbruksfondens stöd. Leader har som mål att utveckla och diversifiera landsbygden och att ge möjlighet för invånare att arbeta med lokal samhällsutveckling. Stödet har beviljats SKUNK för ett projekt med namnet Demokrati med film, som handlar om att engagera unga för sin bygd med film som metod. Som med alla EU-stöd är det hårda granskningar på både av ansökan och av redovisningar så insändarskribenten behöver inte vara orolig att föreningen lurat till sig något som den inte har rätt till.

Att sprida falska rykten om en person är allvarligt. Skunk köper timmar förverksamhetsledningoch slipper på så vis arbetsgivaransvaret för denne. Förra året förhandlades kontraktet om och ersättningen höjdes från 35 euro som den legat på i många år till 43 euro från årsskiftet. I ersättningen ingår att verksamhetsledaren ansvarar för eget kontor, teknisk utrustning och sociala kostnader. Kontraktet med Skunk är delvis ett pro bono-kontrakt, då ersättningen inte alls motsvarar den reella insatsen. Det är verksamhetsledarens val, då hon tror på att stödja och skapa goda förutsättningar för unga så att de kan utvecklas och bli aktiva medborgare.

Skunk,skärgårdsungdomarnas intresseorganisationsstyrelse och

Mia Hanströmverksamhetsledare för Skunk

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ.

Det vore svårt att tänka sig att någon kunde göra ett bättre jobb för Ålands försvar mot förtal, likt de Bruno Fransholm framför i sina insändare, än Mats Löfström.

I en replik den 9 januari hävdar riksdagsmannen att fel sanning framförts. Om cirka 1,25 miljoner sannfinländare säger att klumpsumman är bidrag och 20.000 ålänningar säger att det inte är det, vad är korrekt sanning?

Den 27 december var vi som vanligt på väg till Finland för att fira nyår i Korpo. På eftermiddagen drabbades jag av det som med ett mycket tydligt beskrivande namn kallas vinterkräksjukan.

Förra veckan försökte jag få komma till tandläkarjouren vid åhs. Jag ringde för sent en eftermiddag för att få en tid, så jag frågade om jag kunde boka till morgonen efter, då jag inte kan komma ifrån jobbet hur som helst.

Trevligt att riksdagsman Mats Löfström tycker att klimatfrågan är viktig. Intresset och engagemanget har tidigare varit något svalt.

Bruno Fransholm frågar sig på onsdagens insändarsida ”om det är fel att framföra sanningen i debatten”.

Sannfinländarna har till Finlands riksdag inlämnat ett förslag om att Åland ska få minskat bidrag från staten.

Med växande klentrogenhet, vilken började med rubriken, läste jag Jörgen Pettersons (C) insändare ”25 år med EU har gjort Åland större”.

Barn i bild

Fler insändare