Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Buss till Geta och båt Brändö - Houtskär

För det första: Jag vill gärna åka buss, men det funkar inte alltid. Jag skulle gärna ta bussen till stugan i Geta över helgen. Men det går inga bussar till eller från Geta på lördag och söndag eller kvällar mitt i veckan.

Fler skulle ta Getabussen om det bara gick. Som Getabo skulle det vara skönt om man kunde ta bussen till färjan eller när man ska på bio.

Cyklister och vandrare till Getabergen och grottorna på helgen skulle uppskatta att kunna kombinera sina aktiviteter med en buss i ena riktningen.

Getabussen skulle förstås gå ner till Hällö brygga och samordnas med cykelfärjans tidtabell. Både bofasta och turister skulle gilla detta. Ingen annan faståländsk region har så dålig samfärdsel som Geta och Norrfinström.

För det andra: När det gäller färjetrafiken skulle Ålandstrafiken kunna öppna upp för lite mer lättillgänglig information. Det var först på Brändö, när jag i somras cyklade runt i skärgården, som jag av taxichauffören, som för övrigt kör gratis mellan färjfästena Torsholma-Åva, som jag förstod hur jag skulle boka förbindelsebåten från

Brändö/Torsholma till Houtskär och vice versa förstås.

Det finns information men informationen ligger för den utomstående ibland lite gömd. Som besökare vill man gärna, redan innan man är framme, veta hur man ska ta sig vidare. Det skulle inte heller vara så dumt att inte bara hamnnamnet utan även kommunnamnet vore skyltat i hamnen vilket skapar trygghet som är bra för alla.

Ingemar Johansson (S)

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare