Publicerad 20 november 2019 kl. 22:12

Dagens läroplan behöver moderniseras

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt. Det har knappast undgått någon att många av våra ungdomar mår sämre än någonsin: mediabruset, behovet av att alltid behöva vara uppkopplad och nåbar, mobbning både i och utanför skolgårdarna, sägs vara de största bovarna i dramat. Allt för ofta söker sig ungdomarna till droger, i en desperat sökning efter en stunds lycka.

Att synnerligen många av våra ungdomar rent av förtvivlar på grund av prestationskraven skolorna ställer, tycks inte alls ingå i ekvationen. De som hänger på under lektionerna och som förmår att koncentrera sig en hel skoldag belönas med att kunna ta hem extrapoäng i proven för att förgylla vitsordet till en 10+. Andra, synnerligen de med svårigheter i olika nyanser, får ta smällen till den milda graden att utbildade pedagoger delar ut vitsordet 3-, för att understryka att man presterade dåligt, som om man inte förstod vad vitsordet 4 inneburit.

Sådan prestationsångest leder knappast till att fler ungdomar trivs i skolan, en plats där man skapar förutsättningar för sitt vidare liv. Här skapas i dag i stället två sidor det framtida samhället står inför – de som har haft det lätt i skolan, och resten. Antalet av de mittemellan

minskar mer och mer.

Det kanske är på tiden att se över hur en modern läroplan och modern pedagogik borde se ut i dag. Att förmedla att det finns plats för alla, att kunna hitta annat än ”renodlad kunskap och vetande”. Att det i dag de facto, handen på hjärtat, är helt okej om man på stående fot inte vet när Marie-Antoinette avrättades eller vem Abraham var. Jag vill på inga villkor underminera allmänbildning, tvärrtom. Men jag är övertygad om att vi i dag är mogna och beredda på att kunna förlita oss på att vi hittar svar på

det vi inte vet än, om vi så vill. Att vi därmed kan ta en hel del laster av våra ungdomarns axlar, så att de mår bättre och faktiskt gillar att gå till skolan i stället.

Här är en eloge till samtliga speciallärare på plats, som med engagemang och kunskap kämpar för att eleverna med svårigheter inte helt tappar motivationen och greppet om sina skolgång och som därmed ser till att klyftan mellan bra och dåliga elever inte blir större och större.

Christoph Neymeyr

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare