Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

Dags att lyfta fram kärleken, hållbarhetens kompanjon

I dagens samhälle har begreppet hållbarhet funnit en stark ställning då det gäller miljöfrågor. Fler och fler ser nyttan av att arbeta mot en cirkulär ekonomi, en typ av ekonomiskt tänkande som har stora fördelar både för miljön och människorna som lever i den. Men den sociala hållbarheten är mer än så och där har vi mycket vi kan göra.

I en stor studie genomförd vid Harvards universitet har man följt en grupp människor under många år för att studera deras liv och hälsa. Där har man konstaterat att de relationer vi har och hur lyckliga de relationerna är har en stor inverkan på vår hälsa. Nära relationer har större betydelse än pengar, karriär och framgång och goda relationer skyddar både våra kroppar och våra hjärnor.

Åldrandet är en process som kan se ut på många olika sätt och mycket är genetiskt betingat men mycket kan vi påverka genom den miljö vi lever i under livet. Genom att satsa på en skola där elever kan trivas under egna förutsättningar, ett samhälle där arbete kan se ut på många olika sätt och där åldrande är en fortsättning på resan och inte en slutstation kan vi göra stor skillnad för ålänningarnas hälsa och välfärd. Kärleken tillåts mera plats i ett inkluderande samhälle där människan står i fokus, inte strukturerna. Vi människor behöver känna att vi har möjlighet att vara med och påverka och att vi är delaktiga i ett sammanhang, då kan vi skapa goda relationer och på så sätt skapa lycka och välmående.

Ensam är inte stark, vi behöver varandra. Som Robert Waldinger, professor i psykiatri, en gång sa; ”Ensamhet dödar. Den är lika ödesdiger som rökning eller alkoholism”.

Hållbarhet, kärlek och lycka går hand i hand. Genom att lyfta fram kärlekens betydelse lyfter vi varandra och gör samhället starkare. Lyckliga människor mår bättre och ett välmående samhälle säger så mycket mer än ett högt BNP. Låt kärleken ta plats!

Fredrika Kvist-Mattsson

Liberal lagtingskandidat

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare