Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

Dags att lyfta fram kärleken, hållbarhetens kompanjon

I dagens samhälle har begreppet hållbarhet funnit en stark ställning då det gäller miljöfrågor. Fler och fler ser nyttan av att arbeta mot en cirkulär ekonomi, en typ av ekonomiskt tänkande som har stora fördelar både för miljön och människorna som lever i den. Men den sociala hållbarheten är mer än så och där har vi mycket vi kan göra.

I en stor studie genomförd vid Harvards universitet har man följt en grupp människor under många år för att studera deras liv och hälsa. Där har man konstaterat att de relationer vi har och hur lyckliga de relationerna är har en stor inverkan på vår hälsa. Nära relationer har större betydelse än pengar, karriär och framgång och goda relationer skyddar både våra kroppar och våra hjärnor.

Åldrandet är en process som kan se ut på många olika sätt och mycket är genetiskt betingat men mycket kan vi påverka genom den miljö vi lever i under livet. Genom att satsa på en skola där elever kan trivas under egna förutsättningar, ett samhälle där arbete kan se ut på många olika sätt och där åldrande är en fortsättning på resan och inte en slutstation kan vi göra stor skillnad för ålänningarnas hälsa och välfärd. Kärleken tillåts mera plats i ett inkluderande samhälle där människan står i fokus, inte strukturerna. Vi människor behöver känna att vi har möjlighet att vara med och påverka och att vi är delaktiga i ett sammanhang, då kan vi skapa goda relationer och på så sätt skapa lycka och välmående.

Ensam är inte stark, vi behöver varandra. Som Robert Waldinger, professor i psykiatri, en gång sa; ”Ensamhet dödar. Den är lika ödesdiger som rökning eller alkoholism”.

Hållbarhet, kärlek och lycka går hand i hand. Genom att lyfta fram kärlekens betydelse lyfter vi varandra och gör samhället starkare. Lyckliga människor mår bättre och ett välmående samhälle säger så mycket mer än ett högt BNP. Låt kärleken ta plats!

Fredrika Kvist-Mattsson

Liberal lagtingskandidat

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare