Publicerad 23 augusti 2019 kl. 22:03

Dåligt skött kafé i Eckerös tullhus

Vi var några ut till Eckerö post- och tullhus och såg på den fantastiska utställningen Öar, mycket snyggt hängd i tema och färger. Nöjda efter gedigen genomgång tänkte vi ta något gott i kaféet, där brukar ju finnas mycket som lockar.

Men det är ju så förfärligt illa skött, nästan ingenting i bakverk, inte en doft av gott kaffe utan istället en unken matosdoft. Vi tog varsin glass från det nästan tomma glasskåpet.

Blommorna ute var alla vissna och på toaletten två stora sopsäckar, överfull papperskorg och inget toalettpapper. Som ålänningar inför några stackars turister satt vi där och skämdes!

Den som är ansvarig för denna utveckling av Eckerö post- och tullhus kaféverksamhet och gården, åk ut och titta. Åtgärda!

Britt-Marie Lundberg

Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket, svarar:

Intresset att driva kaféet vid Eckerö post- och tullhus var svagt och vi hade att välja mellan att anta det enda anbudet som sent omsider inkom alternativt lämna stängt under sommaren 2019.

Vi valde att ge chansen och jag har varit ut och sett att vissa saker lämnar övrigt att önska. Vi har förstås också kommunicerat med innehavaren.

Avtalet har gällt denna sommar och nu planerar vi att uppgradera utrymmena under vintern och avser att bjuda ut kaféet igen. Vi ser på till exempel Jan Karlsgårdens värdshus hur viktigt det är att hitta rätt aktör att driva denna typ av verksamheter, men också att vi på Fastighetsverket erbjuder bra förutsättningar.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Jag ska försöka tydliggöra mitt syfte med min insändare den 11.2 då skribenten ”några trötta Söderhagsföräldrar” ber mig göra om-göra rätt.

Syftet med min insändare var att belysa problem på ett personalperspektiv.

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Barn i bild

Fler insändare