Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:06

Dåligt spelöga, Sundback?

Barbro Sundback försöker i fredagens Ålandstidning förklara att det finlandssvenska mandatet i Europaparlamentet inte är i fara och därför kan Camilla Gunell vara med och tävla om de åländska rösterna.

Ja, även jag tror att vår sittande finlandssvenska Europaparlamentariker Nils Torvalds kommer att vara starkast på SFP:s lista. Huruvida det är självklart att SFP tar en plats låter jag ännu vara osagt, det beror av så mycket om väder och vind och mycket annat. Javisst, om vädret blir för bra så att väljarna väljer att fara till stugan i stället för att gå upp och rösta eller annars inte ser en orsak att gå upp och rösta.

Men nu det är inte enbart bäst på Åland som gäller. Det gäller andra platsen på den finlandssvenska listan. Den som blir andra är också den som blir invald om den sittande av någon anledning väljer att lämna sin post. Det färskaste exemplet på det här var invalet av Torvalds efter att Carl Haglund lämnade Europaparlamentet då han blev partiordförande för SFP.

Skulle Ålands Anton Nilsson få lika mycket röster som Britt Lundberg i senaste EU-val eller Mats Löfström i riksdagsvalet så skulle Nilsson vara en mycket stark kandidat till andra platsen på listan och därmed ersättare åt Torvalds.

Att han dessutom redan arbetat som Ålands representant och specialmedarbetare åt Torvalds i Bryssel medför att han redan är insatt i arbetet och har mycket av de kontakter en Europaparlamentariker behöver för ett framgångsrikt arbete.

Sundbacks uppräkning av goda SDP-kandidater visar mer hur små chanser Gunell har, oberoende hur bra lokalpolitiker hon än är. Samtidigt leder den åländska kandidatuppställningen till att Åland riskerar ett historiskt tillfälle att ta ersättarplatsen på den finlandssvenska listan.

På fotbollstokiga Åland brukar det kallas ”dåligt spelöga”. Ålänningar gå upp rätta till den fadäsen och rösta fram en ersättare till Europaparlamentet.

Kjell J Wennström

SFP:are och ålänning i förskingringen.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”att tiga är att samtycka”. Även vi från Åländsk demokrati är emot rasism.

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt 10-åriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Det är trist att signaturen ”Det räcker nu Lib och S” (Ålandstidningen den 29.6) upplever att de nämnda partierna vill skapa en åsiktskorridor. Vi talar hellre om grundvärderingar, som att alla människor har lika värde.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning.

Hållbart initiativ har genom ett flertal undertecknare kritiserat det tankegods som jag har gett uttryck för. Detta är givetvis helt i sin ordning, och även välkommet i ett samhälle med yttrandefrihet.

Barn i bild

Fler insändare