Publicerad 29 juli 2020 kl. 16:48

Dåligt utformade annonser

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil. De hade Ålandstidningens ”Veckans sommartips” framför sig och ville veta var platsen finns där de enligt annonsen kan ”Bada vid havet på Ålands bästa beach”. Jag berättade var platsen är belägen och sökte upp telefonnumret åt dem.

När jag kom hem slog jag upp annonsen i tidningen och konstaterade då att de flesta annonserna var mycket bristfälligt utformade. Många saknade både adress och telefonnummer och flera hade endast adressen till sin hemsida och i Pommerns annons fanns inte ens angivet vad annonsen gällde. För en främmande turist kan ordet Pommern vara vad som helst från loppmarknad till övernattning på en bondgård.

Hur tror ni, bästa företagare, att turister bortifrån ska hitta till era anläggningar när ni inte anger företagets verksamhet samt adress och telefonnummer i annonsen? I dag har alla någotsånär moderna bilar och båtar en gps där det är enkelt att slå in adressen, om den är känd, och sedan är det lätt att hitta till platsen i fråga. Finns telefonnumret angivet är det likaså enkelt att ta kontakt för information. Enbart adressen till hemsidan är för det mesta värdelös för turister bortifrån, på grund av att alla inte har sådana telefoner som krävs för den typen av kontakt.

På hela annonssidan var det endast ett företag som hade korrekt utformad information och det var Grannas bistro. Studera deras annons och kom ihåg adress och telefonnummer nästa gång.

Jens Harberg

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare