Publicerad 20 november 2019 kl. 22:12

Den finländska djurhållningen håller världsklass

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år. Vi har hälsovårdsprogrammen Sikava, för svin, och Naseva, för nöt, som går betydligt längre än lagstiftningen och har en hög anslutningsgrad bland producenterna. Vi har landsbygdsprogrammets ersättningssystem för främjande av produktionsdjurens välmående som också har en hög anslutningsgrad.

Den finländska djurproduktionens erkänt låga antibiotikanivå, som nu är lägre än någonsin tidigare, är en del av denna helhet. Det har att göra med att djur som mår bra och sköts genom förebyggande hälsovårdssystem helt enkelt inte behöver medicineras.

Dessutom har vi en sträng livsmedelskontroll, som börjar redan på gårdsnivå och sträcker sig genom hela livsmedelskedjan.

Hållbarhet och ansvarstagande är basen i den finländska djurhållningen. Det foder som våra husdjur äter är i huvudsak inhemsk vall-, spannmåls- och proteinfoder. Vi har rikliga vattentillgångar som vi använder en mycket liten del av. Den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen bygger på att korna äter gräs och vallfoder och inte i huvudsak soja och majs som i stora delar av världen.

När det gäller klimat- och miljöpåverkan är det helt grundläggande att vi tar hand om miljön för kommande generationer – vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Det gör Finlands bönder bland annat genom en omsorgsfull och effektiv användning av gödsel, energieffektivitet och användning av förnyelsebara bränslen, markbearbetning för bättre markstruktur, mångsidig odling och genom att utveckla nya odlingsmetoder. Man kan med fog hävda att den finländska djurproduktionen håller världsklass, också när det gäller klimatfördelar.

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående. Om jordbrukarens ork tar slut så ökar tyvärr också risken för att djuren inte sköts på bästa sätt. En lönsam produktion är den bästa garantin för god djurhållning.

Genom att välja finländska mjölk- och köttprodukter i stället för importerade kan var och en konsument samtidigt göra en konkret insats för god djurhållning.

Mats Nylund, ordförande, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare