Publicerad 20 november 2019 kl. 22:12

Den finländska djurhållningen håller världsklass

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år. Vi har hälsovårdsprogrammen Sikava, för svin, och Naseva, för nöt, som går betydligt längre än lagstiftningen och har en hög anslutningsgrad bland producenterna. Vi har landsbygdsprogrammets ersättningssystem för främjande av produktionsdjurens välmående som också har en hög anslutningsgrad.

Den finländska djurproduktionens erkänt låga antibiotikanivå, som nu är lägre än någonsin tidigare, är en del av denna helhet. Det har att göra med att djur som mår bra och sköts genom förebyggande hälsovårdssystem helt enkelt inte behöver medicineras.

Dessutom har vi en sträng livsmedelskontroll, som börjar redan på gårdsnivå och sträcker sig genom hela livsmedelskedjan.

Hållbarhet och ansvarstagande är basen i den finländska djurhållningen. Det foder som våra husdjur äter är i huvudsak inhemsk vall-, spannmåls- och proteinfoder. Vi har rikliga vattentillgångar som vi använder en mycket liten del av. Den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen bygger på att korna äter gräs och vallfoder och inte i huvudsak soja och majs som i stora delar av världen.

När det gäller klimat- och miljöpåverkan är det helt grundläggande att vi tar hand om miljön för kommande generationer – vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Det gör Finlands bönder bland annat genom en omsorgsfull och effektiv användning av gödsel, energieffektivitet och användning av förnyelsebara bränslen, markbearbetning för bättre markstruktur, mångsidig odling och genom att utveckla nya odlingsmetoder. Man kan med fog hävda att den finländska djurproduktionen håller världsklass, också när det gäller klimatfördelar.

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående. Om jordbrukarens ork tar slut så ökar tyvärr också risken för att djuren inte sköts på bästa sätt. En lönsam produktion är den bästa garantin för god djurhållning.

Genom att välja finländska mjölk- och köttprodukter i stället för importerade kan var och en konsument samtidigt göra en konkret insats för god djurhållning.

Mats Nylund, ordförande, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.)

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare