Publicerad 8 september 2019 kl. 22:06

Det finns även risker med KST

Kommunernas socialtjänst (KST) är tänkt att förbättra socialservicen på Åland. Detta genom att vi får likvärdig service oavsett hemkommun, opartisk behandling, specialisering av socialarbetare, och genom solidarisk finansiering blir kommunerna mindre ekonomiskt utsatta för enstaka placeringar. Att KST behövs är jag och majoriteten i dag eniga om men uppmärksamhet behöver fästas vid riskerna förknippade med skapandet av ett KST.

Det finns flera risker som behöver pareras vid skapandet av KST. En är att lägstanivån på socialservice sjunker. Lägstanivån sjunker exempelvis om den kommun med de strängaste bedömningsgrunderna används som förebild för hela KST när det gäller hur hela Åland ska tolka rätten till socialservice. En annan risk är att socialservicen överlag fördyras. Detta kan ske till följd av att den inneboende kontrollfunktionen hos kommunerna som idag existerar går förlorad när myndighetsutövningen övergår till samma organisation som också är utförare av tjänster.

Styrelsens betydelse för att KST blir en välfungerande organisation som klarar av att hantera hela Ålands socialtjänst kan inte överskattas. En styrelse med engagerade människor som förstår hur myndighetsutövning kontra utförande går till är grunden.

Det behövs en styrelse som kan ta ställning till organisatoriska frågor och med tillräckligt engagemang för att hänga med i utvecklingen på det sociala området. Detta för att KST ska klara av att erbjuda god social service till hela Åland utan att bli kostnadsdrivande.

En av de viktigaste uppgifterna för förvaltningen är att skapa tydliga enhetliga riktlinjer för socialservice inom samtliga områden som KST ska hantera. Detta för att skapa en enhetlig policy som myndighetsutövningen ska grunda sina beslut på när rätten till socialservice övervägs.

Vid skapandet av dessa måste en balansgång finnas mellan rättvis socialservice och kostnader förknippade med utförandet. Att endast använda lagen som stöd räcker inte om vi menar allvar med en jämlik och opartisk socialservice för hela Åland.

Christian Wikström

Partisekreterare, Obunden samling

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare