Publicerad 15 juli 2019 kl. 22:00

Digitaliseringen underlättar vår vardag

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar. Allt mer av den informationen kan lagras i olika appar, som vi har tillgängligt i våra telefoner.

Både i Sverige och i Finland planeras att överföra körkortet till en app i telefonen. Körkortet för våra fordon är något som vi alltid måste ha med oss när vi är i trafiken och är det vi nästan alltid har inom räckhåll när vi är utanför hemmet så är det just telefonen. Varför skall vi då inte utnyttja detta redskap ännu mer i vårt liv. Nu ligger just körkortregistret under Helsingfors beslutande men det finns andra intyg som vi behöver ha tillgängliga för att uppvisa i olika situationer och som sköts lokalt på Åland.

Hösten är snart här och jaktkorten har kommit som ett brev på posten. Bara att sända ut ett papper när det finns andra möjligheter visar på att vi har en hel del att utveckla. Vid uppvisning av dessa skall det finnas ett kvitto som påvisar att avgiften har erlagts. Med dagens betalningsrutiner är det ett litet pyssel som måste utföras. Skulle vi istället införa ett digitalt jaktkort, som finns tillgängligt i telefonen, underlättar det för jägarkåren. Genom denna app skulle vi också få kunskap och information i mycket annat som är viktigt för beslut när det gäller jaktvården.

Även registerutdrag för bil och båt borde vara digitalt för att finnas tillgängligt och inte förlagt eller vattenskadat ombord på en båt. Ett annat område är biljetter när det gäller kollektivtrafik och skärgårdstrafiken som skulle digitaliseras snarast.

Ålands arbete med digitaliseringen måste ges mer resurser för att underlätta för invånarna och omfördela resurser. Vi lever i en tid där utvecklingen går fort men som också skapar förutsättningar att använda resurser på mycket annat än att klippa och klistra.

Mikael Staffas

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare