Publicerad 20 augusti 2019 kl. 22:03

Egen skattebehörighet är visst ett alternativ

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”. Om detta konstaterande var korrekt borde han kunna citera inte bara ett utan flera exempel. Dock framför han inte ett enda, vilket gör uttalandet till en halmdocka.

Sedan byter han plötsligt ämne, från övertagande av momsbeskattningen samt gränshanteringen för densamma till ”Ett övertagande av hela skattesystemet”.

Därmed ställs halmdocka nummer två upp, så att Toivonen får använda den som svepskäl för att yttra sina åsikter egen skattebehörighet i sin helhet (vilket inte omfattades av den av Ålands framtid skrivna insändare som han skenbart tar itu med).

Trots det föreslår Toivonen i det sammanhanget att övertagande av skattebehörigheten skulle lägga en oacceptabelt högt skattebörda på Åland, orsakad av behovet av självfinansiering av sjöfartsstöd.

ÅSUB har kommit fram till precis motsatt bedömning: ”Enligt utredningsresultaten skulle Åland sålunda – till skillnad från sina två nordiska systerautonomier Färöarna och Grönland – klara av finansiering av alla sina egna kostnader (inklusive skatteadministrationen).

Man skulle även klara finansiering av det näringsstöd som efter ett skatteövertagande fortfarande kontrolleras av staten, men som självstyrelsen enligt utredningsuppdraget får det huvudsakliga kostnadsansvaret för (sjöfart- och jordbruksstöd)” (ÅSUB Rapport 2009.5: Den åländska beskattningen).

Kanhända hade ÅSUB fel (eller så har tio års lopp radikalt förändrat läget), men åtminstone grundades deras slutsatser på professionella sakkunniga och noggrann förskning stödd på detaljerad analys. Vad grundar Toivonen sina slutsatser på, utom gissning samt egna åsikter (à la Trump)?

Till slut, en anekdot. När jag flyttade till Åland förväntade jag mig att jag måste börja betala finska skatter, och blev helt förstummad när jag informerades av skattemyndigheten att nej, så fungerar det inte. Enligt beskattningsavtalet mellan Finland och Storbritannien (vars existens tidigare varit mig helt obekant) skulle jag ”bli tvungen att erlägga inkomstskatter resten av mitt liv” (med Toivonens ord) i Storbritannien eftersom min inkomst som pensionär härstammade från min sysselsättning i Storbritannien då den redan hade tagits i beaktande enligt brittisk skattelag.

Jag ser inget ologiskt eller beklagligt med det.

Robert Horwood

Eckerö

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare