Publicerad 24 september 2020 kl. 22:00

Ekonomiskt ansvar för allas bästa

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant. Jag har inte det minsta problem med att folk har olika åsikter, tvärtom är det i regel diskussionen och debatten som driver samhället framåt.

Däremot är jag inte speciellt imponerad över Nina Fellmans misstolkningar av min insändare i Ålandstidningen häromdagen. Jag kan inte se att jag talar om stora offentliga nedskärningar, däremot talar jag om att man i budget 2021 behöver se över verksamheter och kostnader på ett sätt man kanske aldrig gjort tidigare. För mig är handlar detta om ekonomiskt ansvartagande, en självklar skyldighet vi politiker har inför våra nuvarande invånare samt kommande generationer.

I år sjunker landskapets skatteintäkter (avräkningen) med över 30 miljoner jämfört med budget, vad skatteintäkterna beräknas blir för 2021 torde klarna inom kort. Om någon månad behöver landskapet sannolikt för första gången någonsin uppta lån och om vi inte får ordning på ekonomin på sikt så måste landskapet kanske gå till banken på nytt vid ett senare tillfälle.

Att kontinuerligt låna till driften är inte en hållbar väg Att landskapet under detta år sjösatt ett antal stödpaket på många miljoner visar att landskapsregeringen gjort stora insatser för att så långt som möjligt bibehålla köpkraft, undvika permitteringar, stöda dem som blivit permitterade, undvika konkurser, stöda kommunerna osv. Alla dessa stöd har jag stött helhjärtat och kommer sannolikt att stöda de framtida stödpaket som säkert behövs. Paket som behövs för att hålla samhället igång.

Inte heller har jag någon önskan om att alla ska lida, ett direkt naivt och inte särskilt vackert påhopp av Nina Fellman. Att offentliga anställda uppmanats byta semesterpremien mot ledighet har jag väldigt svårt att jämföra med lidandet hos de över 1500 som nu är utan arbete.

Men Nina Fellman har tydligen en annan värdering och människosyn än jag har. Det kan finnas de som närmar sig slutet av arbetskarriären och kanske aldrig mera får ett jobb, de som får problem med huslån samt de sociala problem som kan uppstå vid lång arbetslöshet. Och jag som trott att solidaritet var ett sosse-ord. Med detta är debatten avslutad för min del.

Roger Höglund (C)

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Ordet skrinna böjs på följande sätt: skrinna, skrann, skrunnit. Till exempel: Jag lärde mig skrinna som barn med skridskor man fäste under skidskorna. Sedan skrann jag mycket på Väinämöinens isbelagda grusplan medan jag bodde i Helsingfors.

Mariehamns gymnastikförening är trångbodda. MSG söker energiskt efter en lokal så att de kan ta emot den långa kön med barn som man i dagsläget tvingas avvisa från Bollhalla på grund av kapacitetsbrist.

När ms Kapella sänkte ms Viking 2 i Mariehamn var jag nybakad skeppsbyggnadsingenjör vid Redarnas öms. försäkringsbolag med ansvar för skadetekniska avdelningen. Haveriet hamnade på mitt bord.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Barn i bild

Fler insändare