Publicerad 21 augusti 2019 kl. 22:03

Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

På Åland har vi eltillförsel från Sverige och från Finland. I Sverigekabeln är ledningsförlusten hela tio procent och i Finlandskabeln fem procent. Detta innebär att då vår huvudsakliga elenergi kommer från Sverige har vi ett direkt kostnadspåslag på tio procent.

På grund av ledningsförluster är det alltid från den närmaste källan för elproduktion som elenergin kommer. För vår del betyder det kärnkraft från Forsmark.

Vår egen vindkraft förser oss med enbart 16-18 procent av vårt elbehov i dag. Solelen står endast i startgroparna.

Framöver måste vi både utveckla vindkraften och likaså solelförsörjningen. Vi har en otrolig potential för bägge dessa genom att vi oftast har både fler soltimmar och vindtimmar än till exempel övriga Finland.

Den 15 augusti 2019 startade elfärjan Ellen i södra Danmark sin första tur med passagerare. Ellen är i drift mellan Søby-Fynshav (10,7 sjömil med 55 minuters färdtid) och ska småningom också köra Søby-Faborg (9,6 sjömil med 50 minuters färdtid).

Färjan laddas i Søby på Ærø. Där laddas på natten en tredjedel av fartygets dagliga energibehov. Två tredjedelar laddas under den dagliga driften i Søby hamn. På ön Ærø är vindkraftproduktionen 125 procent av öns elbehov. Skulle det vara vindstilla erhåller Ærø grön el genom sjökabel.

Ellens längd är 59,5 meter, bredden är 12,8 meter och djupgåendet 2,5 meter. Fartyget kan ta till exempel fyra 18,5-meters fordonskombinationer och åtta vanliga bilar eller 36 vanliga bilar, samt passagerare.

På sommaren har fartyget fyra personers besättning och kan ta 196 passagerare. På vintern är besättningen tre personer och fartyget kan då ta 150 passagerare.

Ellens batterikapacitet är 4,3 mwh. Vid olika effektuttag är farten följande: vid 750 kW 12,8 knop, 1000 kW 13,6 knop och 1500 kW 15,3 knop. Fartyget kan köra 21,4 sjömil på en laddning.

Denna danska bild beskriver åskådligt utvecklingen av fartygsdrift. Först segelsjöfart, sedan ånga, därefter diesel och i dag el. Batteridrift har funnits på små passagerarbåter och u-båtar många decennier. Den tekniska utvecklingen med nya litium-jonbatterier har gjort det möjligt att skala upp till dagens hybrid- och batterifärjor.

Batterifärjan Ellen kostade 30 miljoner euro, varav Ærø kommun stod för 14 miljoner, EU:s Horisont 2020-fond för drygt 15 miljoner och schweiziska staten för nästan 1 miljon.

Stålskrovet byggdes i Polen och fartyget färdigställdes på Søby værft. Batterierna kom från Schweiz och Tyskland och elsystemet i huvudsak från finska Visedo som sedan köptes upp av danska Danfoss.

Färjan är en noll-emissionsfärja. Rederiet samarbetar med energibolag som förser fartyget med vindenergi. Detta betyder att miljön annars skulle belastatas med 2.000 ton koldioxid, 41.500 kilo kväveoxider, 1.350 kilo svaveldioxid och 2.500 kilo andra partiklar per år.

Hemma på Åland: Vi har enorma utmaningar! Bygga ut vindkraften, starta och snabbt utveckla solelanläggningar och samverka med EU:s stödprogram. Det sistnämnda är förstås inte möjligt om vi rör oss på bakhasorna medan utvecklingen sker på annat håll. Allt detta kräver engagemang.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare