Publicerad 26 november 2019 kl. 21:54

Ett brev från #rättslösaÅland

Vi har hört polismästare Pawli kommentera vår manifestation på radion den 25 november 2019, dagen då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. Vi har konstaterat, att våra värsta farhågor har besannats: polismästaren har inte en aning om vad vi talar om.

Vi kan, om det skulle behövas, motbevisa Pawlis trevande argument, punkt för punkt. Vi avhåller oss från det, för vi söker inte strid. Vi söker förståelse. Förståelse för det vi påtalar, det som Amnesty påtalade om Finland, inklusive Åland, i mars i år och Europarådets expertkommitté om våld mot kvinnor så sent som i september i år. Och Cedaw-kommittén, för sin del, FN-organet för övervakning av att kvinnokonventionen verkställs på ett riktigt sätt, i mars 2018. Finlands myndigheter presterar under ribban för det acceptabla.

Detta gäller inte minst Åland. Det vanliga argumentet–som vi också hörde polismästaren uttala–är att det är så svårt att få kompetent folk till Åland. Det tror vi inte på en minut. Vi talar om något så enkelt som polisens grundutbildning påbyggd med fortbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor.

Pawli utgick också från frivillighet i utbildning om bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är dock organisationens uppgift att se till att det finns sådan kompetens att organisationen kan prestera fullgott–och detta gäller också den offentliga sektorn. Bland annat polisen. Det är ledningens uppgift att uppmärksamma kritik från expertorgan och se till att den egna organisationen har fullgod kompetens.

Det har Ålands polismyndighet inte. Ålands polismyndighet har kanske erforderlig kompetens inne i organisationen, men det vi talar om är det första bemötandet av den som vänder sig till polisen, där det är rena lotteriet huruvida en får ett professionellt bemötande eller inte.

Ett tips till polismästaren: det räcker med grundutbildningen påbyggd med fortbildning i exakt de frågorna som gäller våldsutsatta kvinnor. Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld. Ledningens uppgift är att se till att det finns frivilliga genom att lyfta upp och prioritera frågan. Annars fungerar organisationen inte tillfredsställande, för att inte tala om fullgott. Och utbildning–det finns på svenska i Sverige.

Sofia Enros

Lena Nordman

För #rättslösaÅland

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare