Publicerad 26 november 2019 kl. 21:54

Ett brev från #rättslösaÅland

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vi har hört polismästare Pawli kommentera vår manifestation på radion den 25 november 2019, dagen då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. Vi har konstaterat, att våra värsta farhågor har besannats: polismästaren har inte en aning om vad vi talar om.

Vi kan, om det skulle behövas, motbevisa Pawlis trevande argument, punkt för punkt. Vi avhåller oss från det, för vi söker inte strid. Vi söker förståelse. Förståelse för det vi påtalar, det som Amnesty påtalade om Finland, inklusive Åland, i mars i år och Europarådets expertkommitté om våld mot kvinnor så sent som i september i år. Och Cedaw-kommittén, för sin del, FN-organet för övervakning av att kvinnokonventionen verkställs på ett riktigt sätt, i mars 2018. Finlands myndigheter presterar under ribban för det acceptabla.

Detta gäller inte minst Åland. Det vanliga argumentet–som vi också hörde polismästaren uttala–är att det är så svårt att få kompetent folk till Åland. Det tror vi inte på en minut. Vi talar om något så enkelt som polisens grundutbildning påbyggd med fortbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor.

Pawli utgick också från frivillighet i utbildning om bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är dock organisationens uppgift att se till att det finns sådan kompetens att organisationen kan prestera fullgott–och detta gäller också den offentliga sektorn. Bland annat polisen. Det är ledningens uppgift att uppmärksamma kritik från expertorgan och se till att den egna organisationen har fullgod kompetens.

Det har Ålands polismyndighet inte. Ålands polismyndighet har kanske erforderlig kompetens inne i organisationen, men det vi talar om är det första bemötandet av den som vänder sig till polisen, där det är rena lotteriet huruvida en får ett professionellt bemötande eller inte.

Ett tips till polismästaren: det räcker med grundutbildningen påbyggd med fortbildning i exakt de frågorna som gäller våldsutsatta kvinnor. Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld. Ledningens uppgift är att se till att det finns frivilliga genom att lyfta upp och prioritera frågan. Annars fungerar organisationen inte tillfredsställande, för att inte tala om fullgott. Och utbildning–det finns på svenska i Sverige.

Sofia Enros

Lena Nordman

För #rättslösaÅland

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare