Publicerad 17 oktober 2019 kl. 21:57

Fast förbindelse till Föglö kan vända befolkningstrenden

Det är sant att befolkningsutvecklingen i skärgården varit dramatisk under de senaste 150 åren. På Föglö har befolkningen minskat från 1.800 till dryga 500.

Fritidsbosättningen har en kompenserande effekt under sommarhalvåret. Utkomstmöjligheterna finns till en del på Föglö inom näringslivet. Utan det skulle siffrorna vara ännu sämre.

Tillgången till arbetsmarknaden på fasta Åland skulle högst sannolikt vända trenden. Det har skett till exempel i Eckerö, Lumparland och Vårdö. Befolkningstalet i Eckerö var år 1910 1.082 invånare, 1980 685 invånare och 2018 961 invånare.

Motsvarande för Lumparland var år 1910 564 invånare, 1980 302 invånare och 2018 382 invånare. För Vårdös del år 1910 1.037 invånare, 1980 387 invånare och 2018 448 invånare.

Genom fast förbindelse till Föglö vänder trenden ännu mer positivt om man studerar hur befolkningsutvecklingen varit exempelvis på Färöarna där den näst intill dubblerats på vissa håll.

Jag har dock med viss oro noterat att tunneln nedprioriterats av vissa. Det kan bli spiken i kistan för näringslivet och befolkningsutvecklingen i södra skärgården. Ska ännu fler lampor släckas på Föglö, Sottunga och Kökar?

Rainer Juslin (Lib)

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare