Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:06

Fel flytta polisen till sommaren

I artikeln i Ålandstidningen måndagen den 13.5.2019 utläses att polisen inleder flytt trots oro från polisföreningen. Polismästaren uttalar sig att flytten kommer att äga rum som planerat och att lokalerna på Elverksgatan inspekterats, samt att det återstår endast små åtgärder innan de är helt klara för inflyttning.

Detta dementerades till personalen under måndagsmorgon med att informationen i artikeln är felaktig. Ingen korrigerad information har tillkännagetts personalen. Detta orsakar oro och påverkar operativa verksamheten redan, eftersom ingen vet om, när och hur flytten inleds.

Därför inspekterade operativ polispersonal och arbetarskyddsfullmäktige måndagen den 13.5.2019 lokalerna på Elverksgatan och konstaterade att de inte är inflyttningsklara eftersom operativ verksamhet inte går att bedriva där i nuläget.

Fastighetsverkets vd bekräftar i samma artikel att bygglovet inte ännu godkänts. Han säger att de arbetar parallellt och inte sekventiellt, därför är flytt nödvändig. Risken är att de ur eget intresse tvingar polisen att flytta in i lokaler som inte lämpar sig ännu för utövande av operativ verksamhet utan att det påverkar arbetsmiljön och arbetssäkerheten negativt. Förutom den arbetsbelastning och resursbrist som sommaren innebär för polisen är det utmanande att få lösta alla de förmodade tekniska och administrativa bekymmer som riskerar uppkomma när verksamheten inleds mitt under semesterperioden i den tillfälliga byggnaden.

Det är av högsta vikt att verksamheten inte tvingas flytta in i halvfärdiga utrymmen. Att lokalerna ännu inte är färdiga ska inte belasta en av samhällets viktigaste samhällsfunktioner.

Det har beslutats att inte flytta verksamheten om de tillfälliga lokalerna inte varit slutsynade och färdigställda för flytt den 13.5.2019. Ålands polisförening rf uppmanar de ansvariga att hålla fast vid detta beslut och inte genomdriva en flytt av verksamheten inför sommaren.

Styrelsen Ålands Polisförening rf

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Barn i bild

Fler insändare