Publicerad 10 juni 2019 kl. 22:00

Flera barn ska ger möjlighet

Vi vill att fler barn ska ges möjlighet att ha ett musikintresse på Åland. I dag är det många barn som sitter och väntar på besked från Ålands musikinstitut. Har de fått en plats? Att få börja spela ett instrument kan förändra en liten människas liv. Förutom själva glädjen i att kunna spela ett instrument så ger musiken oss en helare människa.

Vi vet alla att ska man bli en skicklig musiker så krävs det, förutom sina föräldrars eller annan vuxens stöd, att man börjar i tidig ålder och att man övar flitigt.

Framförallt behöver man bra lärare och möjligheter att uppträda. Detta erbjuder vårt musikinstitut idag, men det finns väldigt få platser lediga och många sökande. För att kunna utveckla skolan och ta in fler nya elever så måste skolan får tillräckligt med medel.

Kulturpolitiken har inte prioriterats under de senaste två mandatperioderna. Andra politiska frågor har legat i fokus. Det är dags att ge fler unga en möjlighet att ha ett musikintresse. Vi vill satsa på kulturen och framförallt på Ålands musikinstitut.

Sara Kemetter (S)

lagtingsledamot

Maria Svensson (S)

kulturdelegationen

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare