Publicerad 13 augusti 2019 kl. 22:00

Fokusera på skärgården och byt ut färjorna

Ålandstidningen rapporterar om att 2019 inte börjat på bästa sätt om man ser till vår för skärgårdenså viktiga skärgårdsflotta.

Hittillsi århar vi, enligt tidningen,haftsextillbud av karaktären tekniskt fel eller liknande, som vid ett tillfälle dessutom resulterade i att fartyget körde in i kajen.

Med nästan en incident per månad, som ställer till det i turlistan med omflyttning av fartyg ellerinställda turer, kan det vara knepigt att bo och verka som företagare i skärgården – en skärgård som vår sittande regering inte verkar prioritera.

Precis somCenterns ordförande Veronica Thörnroospåpekar i sin insändare den 8 augusti så har man helhjärtat gått in för att få till stånd sina visioner om de fyra storkommunerna, där den geografiskt spridda skärgården slås ihop till en kommun. Redan där visar regeringenatt skärgården är oviktig.

Som grädde på moset har Vårdö berövats sin status som skärgårdskommun.

Nej, skärgården är inte speciellt viktig förvår regering, trots att flera av ministrarna bor eller har anknytning dit. Ett skygglappsliknande fokus har lagts på att skärgårdstrafiken behöver kortrutten. Och för att förverkliga det måste man bygga vägar, en bro, spränga berg och förstöra vacker ochoersättlignatur.

Prislappen för hela projektet på västra Föglö lär landa på närmare 30 miljoner euro, om det ens räcker då sista fakturan landar på bordet.

Summan är hisnande. Tänk vad man kunde gjort för skärgårdstrafikens förfallna flotta med de pengarna. 30 miljoner räcker till exempel två nya fartyg. Man hade även kunnat rusta upp något av de nyare befintliga fartygen, kanske rent av konvertera dem till gasdrift.

Det kan inte ha kommit som en överraskning att flottan har problemoch sjunger på sista versen.En snabb kontroll av driftstörningar under 2018 visar att man även då hade ungefär ett tillbud per månad:

Skiftet

Bogpropeller ur funktion 9 maj

Tekniska problem 24 oktober

Förlängd dockning, svartvattentanksproblem 2 november

Viggen

Tekniska problem 7 april

Tekniska problem 26 september

Skador på relingen 30 november

Tekniskt fel 16 december

Skarven

Kylvattenläcka 23 januari

Dockning och byte av boxkylarna 7 mars

Ejdern

Frätskador svartvattentank 26 februari

Tekniska problem 13 april

Gudingen

Tekniska problem 21 april

Alfågeln

Tagen ur trafik för reparation 18 juni

Jag tycker inte vi ska prata om skärgårdsflottan som förfallen, jag tycker vi ska prata om den som försummad och bortglömd. Nu tycker jag det är dags att lägga ner galenskaperna kring kortrutten på västra Föglö och kommunsammanslagningar med tvång och ge skärgården den uppmärksamhet och de medel den förtjänar de kommande fyra åren.

Sam ”Knatte” Palén (ÅF)

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare