Publicerad 4 augusti 2020 kl. 22:00

Förhandlingarna med personalen fortsätter

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet. Från och med den 1 januari 2021 övertar KST all socialvård i landskapet (exklusive barnomsorg och äldreomsorg) och detta projekt kräver initiativförmåga och gemensamma insatser från många parter förutom KST, till exempel nuvarande arbetsgivare, andra myndigheter och alla anställda som berörs av omorganisationen.

Talentia tar specifikt upp lönefrågan. Det är viktigt att klargöra att de flesta vid överföringen kommer att behålla sina löner. För ett fåtal personer kommer motsvarande befattning som de anställda har hos dagens arbetsgivare inte att kunna erbjudas inom KST. Det kommer till exempel enligt nuvarande plan att finnas ett färre antal chefspositioner i den nya organisationen jämfört med i dag.

För anställda som inte kan erbjudas en motsvarande befattning som de har i dag kommer omplacering till annan befattning att erbjudas. För en sådan omplaceringsbefattning bör de lönevillkor gälla som allmänt gäller just den befattningen inom organisationen, vilket kan innebära att lönen är lägre än den chefslön som den anställda eventuellt har i dag.

KST beklagar verkligen att informationen om denna omständighet inte kommunicerats i tillräcklig utsträckning och att uppfattningen om att ”ingen av personalen ska behöva gå ner i lön” blivit den rådande sanningen. Ett arbetsvärderingssystem har tagits fram för att en systematisk genomgång av förhållandet mellan arbetsuppgifter och lönenivå ska kunna ske. Detta är ett arbete som kommer att fortgå även efter omorganisationen. Förhandlingarna fortsätter nästa vecka och då har vi möjlighet att ytterligare klargöra de frågeställningar som ännu är öppna.

Runar Karlsson

förbundsstyrelsens ordförande

Katarina Dahlman

förbundsdirektör

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare