Publicerad 1 juli 2020 kl. 22:00

Förhastat spara på Fixtjänst

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Det kan vara skäl att nyansera den bild som KST:s ordförande Runar Karlsson (C) ger, att kommunerna enhälligt skulle ha ställt krav på en femprocentig nedskärning av kostnaderna i KST.

Så är inte fallet. Vid senaste stadsstyrelsemöte hördes stadens representanter i KSTs styrelse, Katrin Sjögren och Roger Jansson, och gav en fördjupad bild av det arbete som pågår för att bilda en gemensam socialtjänst på Åland. Än så länge är mycket oklart, från siffror och grundmaterial från kommunerna till avtal, lokaler och tjänster. Det är som sista natten före en vernissage, med en konstnär som står och målar tills dörrarna öppnas för publiken.

I stadsstyrelsen kunde vi konstatera att ingen ännu vet tillräckligt om KST:s ekonomi för att kunna bedöma konsekvenserna av en generell inbesparing, särskilt inte när både ny lagstiftning, puckelkostnader för samgående och eftersatta områden i kommunerna ska samordnas.

Det kloka och ansvarsfulla att göra är att fatta beslut när man vet vad man gör, inte att fäkta i blindo på utsatta människors bekostnad.

Jag har fullt förtroende för att Katrin Sjögren och Roger Jansson i förbundsstyrelsen för fram dessa stadens synpunkter.

Socialdemokraterna har arbetat för ett Kommunernas socialtjänst på människornas sida, från första dag. Det vi nu ser är ett oklokt, förhastat sparbeslut utan tillräcklig konsekvensanalys, drivet av medlemskommunernas ekonomiska trångmål i övrigt.

För det kunde det finnas en annan bot.

Det kan förvisso på längre sikt finnas skäl att se över Fixtjänsts verksamhet, liksom övriga verksamheter som KST tar över, men det ska göras när man har tid att göra det med utgångspunkt i klienternas behov, gällande lagstiftning och möjliga samordningsvinster. Inte som en kirurg med bensåg på ett slagfält.

Nina Fellman (S)

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Barn i bild

Fler insändare