Publicerad 16 maj 2019 kl. 21:42

Förtoendevalda i Eckerö bryter sekretessen

Bästa Eckeröbor! Det händer saker inom förvaltningen i Eckerö kommun som inte borde få hända! Och en stor del förtroendevalda väljer att inte bry sig. Det tycker jag inte är ok!

Det som hänt är flera brott mot tystnadsplikten. Det största brottet är att alla socialnämndens kallelser och alla bilagor sedan januari i år funnits tillgängliga på kommunstyrelsens inet-sida. Socialnämnden har också en inet-sida, och den når bara socialnämndens ledamöter, men nu har samma handlingar också funnits på kommunstyrelsens sida. Det är mycket allvarligt, då det bland bilagorna finns flera skrivelser som enkom hemligstämplats till och med av ÅMHM.

Under året 2019 till och med april har socialnämnden haft 23 konfidentiella ärenden, med motsvarande sekretessbelagda bilagor. Och när jag upptäcker detta fel, och tar upp det på både styrelsemöte och socialnämndsmöte blir det ingen reaktion, varken från tjänstemän eller övriga förtroendevalda, med undantag av kommunstyrelsens ordförande och en del ledamöter i socialnämnden som insåg allvaret. Den enda reaktionen från tjänstemännens sida var att inte ta åt sig utan skylla på de förtroendevalda som eventuellt läst dessa handlingar. Det är 16 förtroendevalda utan behörighet som har haft tillgång till dessa bilagor. Jag är mycket upprörd!

Det andra brottet mot tystnadsplikten gjordes då en-två kommunstyrelseledamöter ringt upp en-två fullmäktigeledamöter och berättat allt som sagts på kommunstyrelsens slutna möte utan att bry sig om att de ledamöter som sitter i kommunstyrelsen har ett tjänstemannaansvar, och i och med det en total tystnadsplikt gällande vad som diskuteras på sammanträdena.

Det är inte så att ”vem som helst får bryta sekretessen för slutna möten om man vill” som en viss förtroendevald i fullmäktige hävdar. Telefonsamtalen till fullmäktigeledamöterna kan knappast ha innehållit den totala sanningen eftersom en-två fullmäktigeledamöter på nästa sammanträde väljer att gå hårt ut med kritik om det som sagts på styrelsemötet! Jag tror inte denna hårda reaktion skulle kommit om ledamöterna förstått vad som egentligen skett. Det till och med hotades med misstroende mot styrelsen.

Det verkar vara helt bortglömt att det är en av de förtroendevaldas viktigaste uppgift att övervaka att saker går rätt till. Men en stor del förtroendevalda väljer att glömma bort sin plikt, och i stället sätta hela sin själ i att antasta, baktala och skvallra om den/de förtroendevalda som väljer att reagera på tjänstefel och försvara cirka 23 personers rätt till integritet och sekretess i sina ärenden. För dessa förtroendevalda är det viktigare att ingen kritik faller på tjänstemännen och att i och med det offrar man hellre flera klienters rättigheter. 

Det tredje brottet mot tystnadsplikten har skett genom att en skrivelse som socialnämnden beslutat att inte skulle skickas till ÅMHM, ändå skickats in och socialnämnden därmed fick kritik från ÅMHM att inte hålla tystnadsplikten.

Efteråt träffade jag en kommunfullmäktigeledamot i ett helt annat sammanhang, och frågan kom på tal. Då uttryckte sig denna ledamot på ett sätt som fullständigt visade att varje ord jag sagt på styrelsens möte läckt ut. Jag sade att det är förfärligt att det läcker ut till kommunfullmäktige. Då sade ledamoten till mig: Gör som kungen, vänd blad!

Tyvärr, jag vänder inte blad då ett stort antal klienter har utsatts för denna nonchalans och detta brott och i min värld bör det finnas någon form av konsekvens mot tjänstefel annat än som det nu gjorts, tystats ner och man vänt blad.

Kerstin Wikgren, förtroendevald i Eckerö kommun

 

Kommundirektör Arsim Zekaj svarar:

Det har uppmärksammats under föregående månad att en del av socialnämndens möteshandlingar varit tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter. Med anledning av detta vidtogs snabbt åtgärd. Utredning och arbete pågår, bland annat genom kontakt med kommunens dataskyddsombud samt andra aktörer, med målet att säkra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Konstateras att kommunen haft i bruk ett filsystem sedan åtminstone 2013, och att vi sannolikt är i behov att se över detta. Konstateras vidare att kommunens beslutsfattande organ inte har väckt någon utredning över misstankar om tjänstefel eller upprättat någon anmälan med en sådan brottsrubricering. Om en underbyggd utredning i ärendet föranleder sådana misstankar så initierar kommunen i egenskap av arbetsgivare, en anmälan till behörigt organ.

Vad gäller socialnämndens tystnadsplikt gentemot ÅMHM så hör det till ett konfidentiellt ärende varpå inga kommentarer ges från kommunens sida. Inte heller i övrigt har jag något att tillägga avseende kommunikationen mellan enskilt förtroendevalda.

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare