Publicerad 8 juli 2020 kl. 22:00

Fotbollsmöjlighet för tjejer och icke-binära

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer. Sedan några år tillbaka är Annica Sjölund värd samt Åland United och IFFK huvudsakliga samarbetspartners. Vi som anordnar har ingen politisk inriktning eller anknytning och fotbollsskolan finansieras av sponsring från de företag och föreningar som syns på inbjudan.

Vi som anordnar skulle uppskatta om personer som vill starta debatt först informerar sig om begreppen. Det är flera begrepp i insändaren som inte är relevanta men det är specifikt ett som jag vill reda ut. Sexuell läggning är vem en person attraheras av (homo-, bi- heterosexuell, etcetera). Sexuell läggning är alltså självklart överhuvudtaget inte relevant för vår fotbollsskola som riktar sig till barn i åldern 6-15 år.

Könsidentitet däremot (hur en person identifierar sig, som flicka, pojke, båda, ingetdera, etcetera) är i högsta grad relevant då inte alla barn identifierar sig med sitt biologiska kön. Vi vet att många av dessa barn och ungdomar ofta slutar med idrott tidigt då det inte finns något utrymme för dem där de känner sig hemma i och med att de flesta idrotter och i detta fall fotboll är uppdelat enligt flickor och pojkar. Flickor kan ibland spela med pojkar men inte tvärtom vilket också kan utgöra ett hinder.

Vi som anordnar har inte fördjupad kunskap om begrepp och statistik för barn inom detta spektrum men det vi har är en samlad väldigt lång erfarenhet av barn-, ungdoms- och damfotboll och vi verkar för att vara normkritiska, öka jämlikhet och intresse för fotboll, oavsett kön.

Annica Sjölund Summer Camp anordnas för tjejer på Åland bland annat som en insats för att väcka och öka intresset hos tjejer som redan spelar eller som som inte annars skulle hitta till fotbollsplanen av olika orsaker. Det kan ses som en språngbräda till att sedan börja eller fortsätta med föreningsfotboll eller som ett tillfälle att förutsättningslöst kunna spela fotboll utan att behöva gå med i ett lag.

Fotbollsskolan har alltid varit för tjejer och även öppen för dem som inte faller inom ramen av den binära könsuppdelningen av barn (flicka/pojke). Eftersom vi vet att det är viktigt att specifikt skriva vilka som inbjudan gäller har vi sedan förra året valt att inkludera ordet icke-binära samt en liten beskrivning av hur det skulle kunna definieras.

Vi vill inte sätta etiketter på barn utan valde därför en så öppen term som möjligt. Fotbollsskolan är alltså till för dem som annars har färre möjligheter till fotboll på grund av olika orsaker. Denna fotbollsskola är alltså inte riktad till cis-pojkar (pojkar som identifierar sig med sitt biologiska kön) då vi vill ha fokus på att få upp så mycket tjejer som möjligt.

Det anordnas ett flertal andra fina fotbollsskolor på Åland där cis-pojkar deltar i majoritet så det finns som tur är gott om alternativ även för dem. Trots att denna fotbollsskola inte bjuder in cis-pojkar betyder det inte att vi är emot att flickor och pojkar spelar tillsammans. Tvärtom tror vi att det bara är positivt och vi skulle gärna se mer av det. Vi vill dock i detta initiativ locka upp så många flickor och icke-binära som möjligt så att de får en chans att testa fotboll förutsättningslöst.

Detta är ingen inbjudan till debatt och vi hoppas att barn kan fortsätta få komma till vår fotbollsskola utan att det ska bli en samhällsdebatt av det. Vi arbetar främst ideellt och med begränsad tid och medel och kommer inte att kommentera fler inlägg om detta.

Med det sagt är alla tjejer och ickebinära i åldern 6-15 år varmt välkomna till vår fotbollsskola, anmälan är öppen!

Hanna Salmén

samordnare

Annica Sjölund Summer Camp

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare