Publicerad 16 oktober 2019 kl. 21:57

God psykisk hälsa bidrar till hela Ålands framgång

Hela samhället vinner på att människor mår bra! Låt oss alla bereda plats och resurser för att motverka den psykiska ohälsan och låt oss trygga den tredje sektorns verksamheter som jobbar just med detta.

Vi alla 125 kollegor här på Klubbhuset Pelaren, liksom våra kollegor i tredje sektorn, vill gärna se att vår existens får en trygg grund genom just en tryggad finansiering, för en lång tid framåt. Vi behövs – vi gör skillnad!

En god psykisk hälsa är en mycket viktig resurs. En god psykisk hälsa möjliggör för individen att kunna delta i samhällets olika gemenskaper. Vi som arbetar tillsammans sida vid sida här på Pelaren som har eller har haft psykisk ohälsa, får hjälp av Pelarens verksamhet.

Här fokuserar vi på det friska, medlemmar och anställda arbetar sida vid sida med allt som görs under den arbetsinriktade dagen. Men alla i vårt samhälle mår inte bra i dag, alla har inte möjlighet till att få trygghet, gemenskap och arbete.

I utkastet för den kommande nationella strategin för psykisk hälsa i Finland 2020 -2030 betonas att den psykiska hälsan får en allt större betydelse i samhället. I Antti Rinnes regeringsprogram står det att ”med hjälp av tidigare beredning ska det utarbetas en strategi för mental hälsa som ser den mentala hälsan som ett kapital, tryggar rättigheterna till mental hälsa och tjänsterna för mental hälsa, länkar dem till de befintliga strukturerna, förebygger självmord och stärker de yrkesverksammas kompetens. Samtidigt ska lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras”.

I den nationella strategin betonas det att psykisk hälsa är en central del av välbefinnande och för samhällsekonomin. De negativa ekonomiska effekterna utgörs främst av kostnader för den offentliga sektorn och minskad produktivitet.

Psykisk ohälsa innebär en avsevärt förkortad livslängd. Medellivslängden för personer med mental ohälsa är 20 år kortare än för övriga befolkningen enligt CNN. Joseph Firths team från Manchester University föreslår i sin forskning att regeringar och hälso- och sjukvård världen över behöver göra något för att stoppa detta.

De har analyserat nära 100 studier och funnit att självmord inte är orsaken till att personer med psykisk ohälsa dör tidigare än den övriga befolkningen, utan det är fysisk ohälsa som orsakar den förkortade livslängden.

Invånarnas psykiska hälsa påverkar även produktiviteten i arbetslivet. Den nationella strategin betonar vikten av psykisk hälsa, att stödja den på alla nivåer är en investering som betalar sig i form av såväl psykiskt som ekonomiskt välbefinnande.

Tjänster för psykisk ohälsa bör göras lättillgängliga och mångsidiga. Vi anser att vår sociala samhällsservice här på Åland behöver bli mer flexibelt så att den tillåter människor att återgå till arbete eller studier. I sin egen takt, i den omfattning som individen själv önskar, med en bibehållen ekonomisk trygghet. Ett arbete att gå till innebär en ekonomisk, social och relationell trygghet för individen.

Sociala relationer och medmänsklig värme gör oss friskare. En ofrivillig ensamhet är ett konkret hot mot vår hälsa. Den ofrivilliga ensamhetenlär fortsätta att vara en bister verklighet för alldeles för många, och slår hårdast mot äldre och unga vuxna, visar forskning av Wahlström 2019.

Psykisk ohälsa skapar ensamhet och ensamhet skapar psykisk ohälsa. Därför behövs vi!

Klubbhuset Pelaren genom Frank Ölander, Lotta Eriksson, Ingis Nystedt och Jürgen Bogle

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare