Publicerad 5 augusti 2019 kl. 22:00

Gör ÅMHM skillnad på privata och offentliga?

Enligt uppgifter i media har Mariehamns hamn Ab bedrivit pålningsarbete i undervattensmiljö utan att ha tillstånd för det. Boende i närheten av Västerhamn uppmärksammade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

på detta.

Trots att ÅMHM konstaterar att stadens hamnbolag mycket riktigt bryter mot gällande regelverk vidtar myndigheten inga åtgärder med motiveringen att

färjetrafiken har ännu större inverkan på vattenmiljön än pålningen.

Hamnbolaget anser i sin tur att tillståndsvillkoret är oskäligt. Och med detta är ärendet avslutat.

Ålands Framtid tycker att det är upprörande att det kan få gå till på det sättet då ÅMHM kan vara rätt tuffa att regler och paragrafer ska följas av privata företagare och organisationer.

Att servera vild fångad lax beivras direkt av ÅMHM. Detta fick Fananamma känna av och den hårt arbetande ideella föreningen Kobba Klintars vänner fick tvärt nobben när man ville renovera sin kaj under sommarmånaderna.

Men då ett offentligt bolag, utan tillstånd, med öppna ögon bryter mot regelverket är det tydligen helt ok. Snacka om att sila mygg och svälja elefanter.

Är det så illa och korrupt att ÅMHM gör skillnad på om verksamheten är privat eller offentlig? I så fall är det illa. Mycket illa. Handläggningen av ärendet rörande Mariehamns hamn Ab späder på misstroendet mot den

redan hårt kritiserade tillståndsmyndigheten.

Ålands Framtid

Pia Eriksson

Jenny Sindén

Pelle Hägglund

Sam Knatte Palén

Ove Andersson

Rolf Granlund

Robert Sundström, tf myndighetschef vid ÅMHM, svarar:

Mariehamns hamn Ab (hamnbolaget) har miljötillstånd för att bygga och förstärka kaj 3 i Västerhamn. Arbeten i vatten får enligt etablerad tillståndspraxis endast utföras under perioden 1 september - 30 april. Undantag från denna princip kan beviljas exempelvis för projekt med betydande allmännytta eller ifall vattenområdet sedan tidigare är hårt exploaterat. Anläggande av Pommerndockan och utbyggnaden av kaj 6 är exempel på två av flera vattenföretag där ÅMHM (prövningsnämnden) beviljat undantag för genomförande av vattenföretag även under den så kallade förbudsperioden.

I de miljötillstånd som beviljats för förstärkningen av kaj 3 skrevs dock inte in något undantag för genomförandet av vattenföretaget sommartid. Detta berodde på att bolaget under ansökningsprocessen hävdade att man inte skulle utföra arbetet sommartid. Dålig kommunikation och planering från hamnbolagets sida har medfört att delar av vattenföretaget likväl genomförts under sommaren. Beaktat det stora samhällsintresset och den ringa påverkan projektet har på vattenkvaliteten har ÅMHM gjort bedömningen att det vore oskäligt att avbryta verksamheten. Myndigheten har däremot inlett en tät dialog med hamnbolaget och fått till stånd vissa korrigeringar i själva utförandet av vattenföretaget.

Och jo, det är faktiskt så att färjtrafiken har en större inverkan på vattenmiljön i Västerhamn än pålningen, eller något annat enskilt vattenföretag för den delen. Passagerarfärjorna, vilka säkert även Ålands Framtids medlemmar nyttjar, ser till att finpartikulärt bottensediment ständigt är i omlopp i stora delar av Svibyviken.

Pia Erikson med flera skriver att ÅMHM har beivrat Fananammas olagliga laxservering och att Kobba Klintars vänner tvärt fick nobben när man ville renovera sin kaj under sommarmånaderna. ÅMHM har inte överhuvudtaget varit inblandad i Fananmmas laxförsäljning. Ej heller har ÅMHM behandlat någon ansökan gällande kajrenovering inlämnad av Kobba Klintars vänner. Men ifall en ansökan inkommer behandlar ÅMHM den på samma sätt oavsett om en privat person, en förening, en stad eller ett offentligt bolag står som sökanden.

ÅMHM uppmanar Ålands framtid och dess medlemmar att kontakta myndigheten innan man går ut med osanningar i insändarspalt nästa gång.

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare