Publicerad 16 oktober 2019 kl. 22:00

Granska Anders Erikssons tid som näringsminister

Med hänvisning till Anders Erikssons (ÅF) valannons i Ålandstidningen den 5 oktober, där han framför sin vilja att föra en seriös näringspolitik.

En granskning av hur Anders skött näringslivsfrågor under sin tid som ansvarig politiker är nog på plats.

• Före Åland anslöt sig som medlem i EU hade Åland ett transportstöd som kunde erhållas för att kompensera merkostnader för transporter till och från Åland, samt mellan fasta Åland och skärgården. Detta stödsystem bevakades dock inte, och togs således bort.

• Hur gick det till när lantbrukets stödsystem för Ålands del förhandlades fram? Inte kan det väl vara så att Åland i dag betalar delar av lantbruksstöden ur egen ficka i stället för att dessa pengar kommer från den finska staten? Och vem deltog i dessa förhandlingar?

• Då Algots varv lade ner sin verksamhet, vem satt då som både styrelseordförande och näringsminister?

• Skärgårdsflyg avvecklades. Vem satt då som näringsminister?

Jan-Erik Ekström

 

Anders Eriksson (ÅF) svarar:

Det är riktigt att det fanns ett transportstöd före EU-medlemskapet. Transportstöd hör till kategorin ”förbjudna statsstöd inom EU” så därför försvann transportstöden olyckligt nog.

Trots det kämpade vi på och fick bland annat tillstånd för olika specialstöd, till exempel ett speciellt stöd för kalk som var godkänt av miljöskäl. Efterföljande regering valde dock att inte driva de frågorna vidare.

I självstyrelselagen 18 §, som tar upp landskapets lagstiftningsbehörighet, lyder punkt 15: jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen. I 27 § tas rikets lagstiftningsbehörighet upp, och där lyder punkt 15 så här: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av lantbruksprodukter.

Den här gränsdragningen var rätt klar före EU-medlemskapet. Men efter vi blev EU-medlemmar flöt begreppen pris och styrning ihop. Det har lett till många och långa förhandlingar mellan riket och Åland.

Som en del av förhandlingarna två år efter jag slutat tog landskapet över utbetalningarna av LFA-stöden. Värt att nämna är ändå att vi under min tid lyckades få EU-kommissionen att förstå att vi behövde ha ett speciellt stödpaket som kompenserade de stora konkurrensnackdelar Åland har i jämförelse med omkringliggande regioner, det vill säga småskaligheten och transportkostnaderna. Åland hade just därför under min tid som jordbruksansvarig 30 procent högre stöd än Finland.

Om det är det som frågerställaren inte tycker om så kan han känna sig nöjd i dag, för nu har Åland inte ens samma stödnivå som Finland.

Med Algots varv är det troligtvis Alandia Yards som avses. Som styrelseordförande satt Gunnar Lundberg. Gunnar meddelade mig samma dag som de på grund av akut likviditetskris var tvungna att lämna in konkursansökan att de skulle göra så. Då fanns det inte längre några möjligheter för LR att vidta åtgärder.

Skärgårdsflyg avvecklades i april 2002, ansvarig minister var Ritva Sarin Grufberg.

Trots att frågorna är lite förvirrande förstår jag att frågeställaren vill uppmärksamgöra och hjälpa min kampanj och det är jag förstås tacksam för.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare