Publicerad 16 oktober 2019 kl. 22:00

Granska Anders Erikssons tid som näringsminister

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Med hänvisning till Anders Erikssons (ÅF) valannons i Ålandstidningen den 5 oktober, där han framför sin vilja att föra en seriös näringspolitik.

En granskning av hur Anders skött näringslivsfrågor under sin tid som ansvarig politiker är nog på plats.

• Före Åland anslöt sig som medlem i EU hade Åland ett transportstöd som kunde erhållas för att kompensera merkostnader för transporter till och från Åland, samt mellan fasta Åland och skärgården. Detta stödsystem bevakades dock inte, och togs således bort.

• Hur gick det till när lantbrukets stödsystem för Ålands del förhandlades fram? Inte kan det väl vara så att Åland i dag betalar delar av lantbruksstöden ur egen ficka i stället för att dessa pengar kommer från den finska staten? Och vem deltog i dessa förhandlingar?

• Då Algots varv lade ner sin verksamhet, vem satt då som både styrelseordförande och näringsminister?

• Skärgårdsflyg avvecklades. Vem satt då som näringsminister?

Jan-Erik Ekström

 

Anders Eriksson (ÅF) svarar:

Det är riktigt att det fanns ett transportstöd före EU-medlemskapet. Transportstöd hör till kategorin ”förbjudna statsstöd inom EU” så därför försvann transportstöden olyckligt nog.

Trots det kämpade vi på och fick bland annat tillstånd för olika specialstöd, till exempel ett speciellt stöd för kalk som var godkänt av miljöskäl. Efterföljande regering valde dock att inte driva de frågorna vidare.

I självstyrelselagen 18 §, som tar upp landskapets lagstiftningsbehörighet, lyder punkt 15: jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen. I 27 § tas rikets lagstiftningsbehörighet upp, och där lyder punkt 15 så här: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av lantbruksprodukter.

Den här gränsdragningen var rätt klar före EU-medlemskapet. Men efter vi blev EU-medlemmar flöt begreppen pris och styrning ihop. Det har lett till många och långa förhandlingar mellan riket och Åland.

Som en del av förhandlingarna två år efter jag slutat tog landskapet över utbetalningarna av LFA-stöden. Värt att nämna är ändå att vi under min tid lyckades få EU-kommissionen att förstå att vi behövde ha ett speciellt stödpaket som kompenserade de stora konkurrensnackdelar Åland har i jämförelse med omkringliggande regioner, det vill säga småskaligheten och transportkostnaderna. Åland hade just därför under min tid som jordbruksansvarig 30 procent högre stöd än Finland.

Om det är det som frågerställaren inte tycker om så kan han känna sig nöjd i dag, för nu har Åland inte ens samma stödnivå som Finland.

Med Algots varv är det troligtvis Alandia Yards som avses. Som styrelseordförande satt Gunnar Lundberg. Gunnar meddelade mig samma dag som de på grund av akut likviditetskris var tvungna att lämna in konkursansökan att de skulle göra så. Då fanns det inte längre några möjligheter för LR att vidta åtgärder.

Skärgårdsflyg avvecklades i april 2002, ansvarig minister var Ritva Sarin Grufberg.

Trots att frågorna är lite förvirrande förstår jag att frågeställaren vill uppmärksamgöra och hjälpa min kampanj och det är jag förstås tacksam för.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Barn i bild

Fler insändare