Publicerad 28 november 2019 kl. 21:57

Handla lokalt för hållbarhetens skull

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet. Vi konsumerar som aldrig förr och anser oss värda så mycket att jorden inte kan hantera allt (skadligt) avfall som är en konsekvens av köpandet. Vi har dessutom inte betänkligheter, trots att de flesta i dag innerst inne vet att de som tillverkar det vi köper oftast jobbar under vidriga arbetsvillkor. Kanske för att det sker i länder långt ifrån oss.

Beslutsfattarna i våra rika länder varnar oss ständigt för att minskat köpande innebär slutet på välfärden. Det innebär att vi med gott samvete fortsätter konsumera i ökande takt. Vi luras att tro att välfärden och jordens resurser är oändliga och att vi inte behöver ta ansvar för vad vårt konsumerande leder till; enorma sopberg som är fulla med elektronik, plast, textil, papper, metaller, gifter etcetera som lakas ut i grundvattnet och haven och förgiftar allt. Mycket av avfallet skickas till länder som inte har några resurser att ta hand om det och den del som kan återvinnas och saneras.

För att tvinga konsumenterna att köpa nytt tillverkas i dag medvetet produkter med dålig kvalitet och med självförstörande komponenter. Ett exempel är dagens skrivarfärg som har bäst före datum och när datumet går ut slutar de fungera även om de aldrig installerats i skrivaren.

Frankrike är det första landet i världen med en lag som förbjuder tillverkning av produkter med inbyggda system som gör att de förändras eller går sönder på ett sätt som tvingar konsumenter att köpa nytt i förtid. De försöker påverka EU att tvinga fram en förändring genom lagstiftning.

I väntan på att andra ska komma med tvingande lagar kan vi försöka hitta egna lösningar. Ett förslag som kan innebära att vi kan fortsätta konsumera, om än i mindre omfattning, är att själva tillverka produkter och varor vi konsumerar i våra egna länder. Då har vi själva kontroll på vad produkterna innehåller, både gällande förstörande komponenter, gifter och material. Vi kan tillverka produkter med kvalitet och se till att de tillverkats på ett hållbart sätt som inte skadar människor och miljö.

Man kan börja köpa lokalproducerade produkter tillverkade av naturliga material utan konstgjorda tillsatser från och med i dag. Vi styr själva vad som tillverkas genom medvetet val vid köpet. Medvetet köpande leder till hållbart konsumerande som gagnar den egna ekonomin, den egna hälsan och välfärden!

Pia Lundén

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare