Publicerad 28 november 2019 kl. 21:57

Handla lokalt för hållbarhetens skull

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet. Vi konsumerar som aldrig förr och anser oss värda så mycket att jorden inte kan hantera allt (skadligt) avfall som är en konsekvens av köpandet. Vi har dessutom inte betänkligheter, trots att de flesta i dag innerst inne vet att de som tillverkar det vi köper oftast jobbar under vidriga arbetsvillkor. Kanske för att det sker i länder långt ifrån oss.

Beslutsfattarna i våra rika länder varnar oss ständigt för att minskat köpande innebär slutet på välfärden. Det innebär att vi med gott samvete fortsätter konsumera i ökande takt. Vi luras att tro att välfärden och jordens resurser är oändliga och att vi inte behöver ta ansvar för vad vårt konsumerande leder till; enorma sopberg som är fulla med elektronik, plast, textil, papper, metaller, gifter etcetera som lakas ut i grundvattnet och haven och förgiftar allt. Mycket av avfallet skickas till länder som inte har några resurser att ta hand om det och den del som kan återvinnas och saneras.

För att tvinga konsumenterna att köpa nytt tillverkas i dag medvetet produkter med dålig kvalitet och med självförstörande komponenter. Ett exempel är dagens skrivarfärg som har bäst före datum och när datumet går ut slutar de fungera även om de aldrig installerats i skrivaren.

Frankrike är det första landet i världen med en lag som förbjuder tillverkning av produkter med inbyggda system som gör att de förändras eller går sönder på ett sätt som tvingar konsumenter att köpa nytt i förtid. De försöker påverka EU att tvinga fram en förändring genom lagstiftning.

I väntan på att andra ska komma med tvingande lagar kan vi försöka hitta egna lösningar. Ett förslag som kan innebära att vi kan fortsätta konsumera, om än i mindre omfattning, är att själva tillverka produkter och varor vi konsumerar i våra egna länder. Då har vi själva kontroll på vad produkterna innehåller, både gällande förstörande komponenter, gifter och material. Vi kan tillverka produkter med kvalitet och se till att de tillverkats på ett hållbart sätt som inte skadar människor och miljö.

Man kan börja köpa lokalproducerade produkter tillverkade av naturliga material utan konstgjorda tillsatser från och med i dag. Vi styr själva vad som tillverkas genom medvetet val vid köpet. Medvetet köpande leder till hållbart konsumerande som gagnar den egna ekonomin, den egna hälsan och välfärden!

Pia Lundén

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare