Publicerad 22 maj 2019 kl. 22:06

Hur kan man låta polisen flytta inför sommaren?

Polisen på Åland har inlett sin flytt till tillfälliga lokaler, detta två veckor före juni månad och sommarsäsongen är här. Alla ålänningar torde veta att sommaren är Ålands stora högsäsong och antalet fall hos polisen ökar när det är mer folk i rörelse runt om på Åland.

Ibland undrar jag hur de som sitter i landskapsborgen tänker, är de någonsin ute på stadens gator och runt om på Åland sommartid. Det är för mig och många andra fullständigt obegripligt att låta polisen flytta från Strandgatan till Elverksgatan och tillfälliga lokaler denna tidpunkt på året. Ja, detta är faktiskt ett stort hån mot personalen vid polisen.

Om detta leder till minskade polisiär närvaro eller resurser på fältet vet vi inte. Men att flytta tar på krafterna och en flytt hade varit mer resonlig efter sommaren.

Något bygglov har ännu inte Landskapets fastighetsverk heller erhållit från Mariehamns stad och det finns problem. Fastighetsverket lämnade in bygghandlingarna för drygt ett år sedan, de köpte granntomten av Ömsen och räknade därmed kallt med att kunna lösa parkeringsproblematiken för polishuset. För att fastighetsverket skall kunna beviljas bygglov för polishuset krävs parkeringsplatser på egen tomt eller friköp, det torde fastighetsverket veta. Vad var avsikterna med förvärvet av granntomten?

Men framförallt, varför denna brådskande flytt? Vad är det som ligger bakom att fastighetsverkets tuffa schema mot polisen om en flytt till Elverksgatan före sommaren.

Vad handlar detta om, internhyror, eller ingångna avtal med hyresgivaren vid Elverksgatan där hyran tickar på?

Som ålänning vill jag att polisen är polis och inte flyttkarlar den här perioden på året. Att på detta sätt äventyra övervakning och säkerhet i grund och botten är för mig helt obegripligt. Detta när det inte finns några som helst avtal för att inleda eller påbörja nybygget av polishuset ännu. Fastighetsverket har en hel del saker att förklara för oss som undrar.

Till sist vill jag önska alla poliser en riktigt trevlig sommar, ni gör ett enastående arbete därute och ni har det åländska folket bakom Er. Ni skall vara stolta över ert arbete. De politiker och tjänstemän som hanterat detta ärende hoppas jag däremot ber om ursäkt när de blir varse om hur dåligt fastighetsverket skött detta. Och vad de politiker som en gång i tiden stod och tydligt deklarerade att polishuset inte skall ligga mitt i stan säger lär vi nog aldrig få reda på, för vem vet kanske det hade varit betydligt smartare att bygga ett helt nytt polishus på annan plats där man inte enkelriktar gator och stryper trafiken även för våra utryckningsfordon.

Anders Holmberg

Företagare och kandidat i lagtingsvalet 2019.

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare