Publicerad 13 augusti 2019 kl. 22:00

Inför kastreringstvång för frigående katter

Katter har idag en exceptionell ställning i samhället – på gott och ont. Vi skulle knappast acceptera om hundar, hästar eller andra tamdjur rörde sig fritt i stan och på landet dygnet runt utan några gränser. Friheten som våra katter får har dock ett pris – och här menar jag inte bara farorna ett liv som detta för med sig.

Katter anses ”klara sig själva” och vara mindre beroende av människor än övriga tamdjur. Med andra ord känner sig en del kattägare inte lika ansvariga för sina katter som till exempel hundägare för sina hundar, och släpper ut katterna utan vare sig ID-märkning eller kastrering.

När en omärkt katt hittas sjuk eller skadad är det ingen som vet vem som äger djuret. Ibland är det inte ens klart om katten alls har ett hem. Veterinärerna på Åland får in många skadade hittekatter och det är alltid lika svårt att besluta vilka insatser som ska göras om ägaren samt kattens bakgrund är okänt.

Könsmogna okastrerade katter som släpps ut förökar sig okontrollerat. Resultatet av detta ser vi i alla kattkolonier som finns runtomkring hela Åland. Kolonikatterna håller sig undan men de finns. Lidandet för dessa kan vara mycket stort.

Ändå är det bara några få eldsjälar som bryr sig om dessa djur (se även min insändare om kattkolonier 31 juli). Deras jobb kommer dock inte att kunna vända situationen om inte lagen hjälper till genom att förbjuda okontrollerad förökning av djur samt införa märknings- och registreringstvång för frigående katter.

Kostnaderna för ägaren är överskådliga (cirka 150-250 euro för kastrering och chipmärkning per djur). Ingreppet är enkelt och kan göras redan på mycket unga individer, allt på ett och samma veterinärbesök.

Naturligtvis behövs då även ett åländskt register där djuren registreras och som veterinärer och polisen har tillgång till.

Förvildade tamkatter är ett skam för vårt samhälle. Vi måste höja kattens status och se till att alla ägare tar sitt ansvar!

Annett Pfeifer (Lib)

lagtingskandidat och legitimerad veterinär

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare