Valdebatt på Alandica

Publicerad 20 juni 2019 kl. 22:00

Infrastruktur är inte bara broar och vägar

Det sker stora förändringar i den digitala världen som berör många olika områden och som vi berörs av i vårt dagliga liv. Vissa områden har kommit längre än andra och inom vissa områden ligger Åland i framkant när det gäller utvecklingen. Vi på Åland har flera företag som bidrar på många sätt till vår välfärd, genom att bland annat vara framgångsrika inom den nya digitala världen.

Jag tänker nu på det område som idag benämns E-Hälsa, där vi har möjligheter.

För ungefär 4 år sedan fick jag kontakt med ett projekt som numera heter Äldrevård på distans, ÄlDis. Mitt första intryck av ÄlDis var positivt men samtidigt blev jag besviken på hur vi på Åland är så försiktiga till att implementera ny digital teknik inom ett område som har potential att frigöra resurser till så mycket mer än idag. ÄlDis kan bistå med uppföljning av att mediciner tas, att man kommer upp på morgonen, att maten äts och vätskan dricks mm. Äldis skapar också kontakter som motverkar känslan av ensamhet och möjliggör aktivt deltagande på distans.

Genom mitt uppdrag i Nordiska Rådet, har jag fått insikt i hur man utvecklar vården runt om i Norden. Detta har föranlett att jag tillsammans med kolleger från andra nordiska länder riktat en uppmaning till regeringarna att inte glömma bort områden utanför centralorterna, när det gäller erbjudandet av fiberkabel. Uppkoppling mot den digitala världen blir allt viktigare för vår vardag. Vårt samhälle byggs nu upp i allt större grad på att vi skall klara av vår samhällsservice över nätet, då måste fiberanslutning anses lika viktig som elanslutning var förr.

Senast här om veckan fick vi återigen på ett seminarium, som hölls på Alandica, information från andra områden i Norden och om deras positiva erfarenheter av E-hälsa och vad de digitala verktygen kan skapa för nya möjligheter. Det handlar inte så mycket om besparingar utan snarare om att ta hjälp av nya verktyg och omfördela resurserna. Robotar, sensorer, kameror mm skall ses som en tillgång och inte som hot och integritets störande. Mycket av detta kräver uppkoppling mot internet och den kostnaden för samhället är liten i jämförelse med effektiviseringsvinsterna. Vi behöver öka informationen och kunskapen inom detta område för att öka förståelsen och viljan av att ta hela Åland in i framtiden med E-hälsa. För att ge den enskilde brukaren kunskap inom det digitala, kan biblioteken vara en möjlig väg att gå. Extra satsning från LR till biblioteken för information och rådgivning till brukaren av de digitala tjänster som tas fram inom E-Hälsa mm, kan vara en väg att gå vidare. Den digitala världen skall inkludera alla för att det skall lyckas fullt ut.

Tittar vi på hur man utvecklar detta i Sverige, det finns goda exempel, så ser man snabbt hur vi kan förbättra vård och omsorg på bland annat landsbygden och i skärgården men även i tätorten. I Sverige har man under 5-6 år haft i bruk lokaler på orter som ligger på längre avstånd från tätorten, något som de benämner som Hälsorummet. Först och främst behövs det ansluten fiberkabel till Hälsorummet. Hälsorummet är en uppkopplad mottagning som är i direktkontakt med personal på sjukhuset via nätet, inte telefonköer. Se gärna på orten Slussfors som är en del av Storummans kommun i norra Sverige, med en befolkning motsvarande Sottunga. Genom att utnyttja de nya digitala verktygen med snabb och säker uppkoppling, erhålls hjälp och svar enklare och snabbare än idag. Detta tar inte bort den mänskliga kontakten utan istället kan man få tillgång till mer tid för att vårda och ge omsorg, efter diagnos och behov. Skall vår omsorg om de äldre bygga på att de skall bo hemma längre, så måste vi också erbjuda verktygen. Detta gör att både de äldre och vi anhöriga är och blir tryggare än vad som sker idag.

Mikael Staffas

Liberalerna

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare