Publicerad 7 juli 2019 kl. 22:00

Inga snabba lösningar om näringsrätten

I tidningen Ålands fortsatta granskning av näringsrätten och specifikt företaget Jysk har uppmärksamma kunnat konstatera att vår näringsrättslagstiftning är behäftad med vissa svagheter och att den borde revideras för att effektiva uppföljnings- och sanktionsmöjligheter ska vara möjliga för den som inte följer lagens avsikt.

När så Harry Jansson (C) tvingats konstatera att han hade fel i sin ursprungliga analys att landskapsregeringen igen misskött sig, kommer en hastigt hopkommen idé om att lagtinget på en vecka i september i lagen ska införa bestämmelser som ska fixa problemet.

Vore det så enkelt.

Vill man gå den vägen, och det tycker jag faktiskt att man ska på ett övertänkt sätt, bör man noga definiera och överväga vad man idag menar med att verksamheten ska bedrivas på svenska. Är det i all kommunikation med kunder? I så fall har flera åländska företag problem, som exempel den broschyr som skickades ut av Dax, där huvudspråket är finska. Ska verksamhetsspråket vara svenska i företaget? Då får till exempel Paf problem, eftersom det interna arbetsspråket till stor del är engelska. Är det i kommunikationen utanför Åland? Hur går det då med åländska exportföretag?

Det finns som jag tidigare konstaterat andra delar av näringsrättslagstiftningen som knyter an till jordförvärvslagstiftningen, som är trasiga. Vi har haft en varierande praxis vad gäller styrelsesammansättning, vad gäller in casu-bedömningar och andra trassliga juridiska frågor där det av olika orsaker varit svårt att hitta samsyn.

Dock inte på det sätt som Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) beskriver saken i onsdagens tidning, att det skulle ha varit ett socialdemokratiskt ultimatum. I den diskussion jag förde med den moderata lagtingsgruppen tyckte jag tvärtom att det fanns olika åsikter också inom partiet i flera nyckelfrågor.

Därför finns bara en väg framåt, och det är att genom ett parlamentariskt bildnings- och fördjupningssarbete komma fram till en helhetslösning som är rättssäker, lika för alla, och innehåller ett effektivt språkskydd utan att förhindra eller försvåra för företag att etablera sig på Åland.

Jag utgår nämligen ifrån att det ålänningarna inte vill är att mötas av en lapp på dörren till Jysk eller något annat företag, där det står att landskapsregeringen stängt fast, snarare än att envist, långsamt och sakligt jobba för förbättringar. Vilket redan skett i Jysk-fallet.

Jag hoppas att Harry Jansson gör verklighet av sin idé om en lagmotion, både för att få se hur han tänkt sig svaren på frågorna ovan, och för att vi kunde få en verklig debatt i lagtinget om hur språkskyddet och en utveckling av det åländska näringslivet i en fungerande marknadsekonomi ska se ut i den moderna världen.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare