Publicerad 10 maj 2019 kl. 22:03

Ingen är som Camilla

Skulle hon inte finnas så borde man nog uppfinna henne.

Camilla Gunell är en av Ålands mest erfarna och meriterade politiker. Hon har varit politiker i 15 år, minister, lantråd, vice lantråd och är partiledare. Mitt i allt detta har hon fött och fostrat tre barn, byggt hus, satt upp körverk och ordnat turnéer.

Hon står upp för de värden och frågor som är viktiga för oss–människors lika värde och möjligheter, en humanistisk flyktingpolitik, ett EU med utrymme för regionerna, och framför allt den allt överskuggande klimatfrågan.

Hon gör det inte bara med tomma ord. I sitt arbete som åländsk miljöminister har hon visat att förändring är möjlig, segt och envist och ett steg i taget. Hon behövs i Europa.

Vi stöder Camilla Gunell i EU-valet. Hon har huvudet på skaft, är klarsynt och långsiktig, och när hon ler blir man glad och vill jobba tillsammans.

Erfarenhet, engagemang och charm. Rösta nr 85. Det tänker vi göra.

Nina Fellman

Sara Kemetter

Carina Aaltonen

Igge Holmberg

Göte Winé

Tony Wikström

Henrik Löthman

Kristin Mattsson

Jessy Eckerman

Maria Svensson

Elin Sundback

Greger Granlund

Gun-Britt Eloranta

Barbro Sundback

Anne-Helena Sjöblom

Lene-May Lindvall

Isabella Grussner-Sarling

Tracey Nyholm

Wilhelm Mattsson

Martin Nilsson

Miina Fagerlund

Pekka Sonck

Soffi Sonck

Freddie Forsman

Mia Hanström

Ilze Röholm

Inger Flöjt

Bill Flöjt

Petra Svens

Lasse Welroos

Arezoo Naely

Ann-Kristin Eriksson

Hillevi Ahlbeck

Margareta Flink

Britt-Marie Sjöström Kärki

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare