Publicerad 21 september 2020 kl. 22:00

Ingen dygd att alla lider

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Han gör också den felaktiga analysen att kritiken av landskapsregeringens inbesparingskrav i tilläggsbudget 4 handlar om att offentlig sektor ska gå skadeslös medan alla andra lider.

Så är inte fallet. Ser man på det åländska ekonomiska ekosystemet är det uppenbart att vi alla är beroende av varandra. Våra företag av den köpkraft som kommer av att folk är i arbete, hela samhället av offentlig sektors välfärdstjänster, offentlig sektor av skatteintäkter. Det är inte raketfysik.

Om alla andra delar av samhället vacklar under permitteringar, nedskärningar och stängningar, samtidigt som trycket på vad det offentliga ska producera ökar så är det rent kontraproduktivt att spara på dem som ska göra jobbet OCH upprätthålla köpkraften. Offentlig sektor ska inte fördjupa krisen, utan upprätthålla och stärka.

När Finland och Sverige nu presenterat sina budgetar för 2021 är det enorma satsningar man gör, med lånade pengar. Man sparar inte och skär ner, precis av samma orsak som ovan. Det är inte i detta skede det kloka att göra, om motivet inte är det som tycks driva Roger Höglund, att alla ska lida lika mycket, för då är det rättvist. Ekonomiskt är det i varje fall korkat.

I Sverige blir det både en förlängd höjd a-kassa, skattesänkningar och stora infrastrukturella satsningar. I Finland satsar man på utbildning, bland annat genom förlängd läroplikt, och man gör stora offentliga investeringar för att stimulera ekonomin och motverka arbetslöshet.

Låt oss hoppas att landskapsregeringen inte går in för det som Roger Höglund förespråkar, stora offentliga nedskärningar. Går man den vägen kommer vi att ha en permanent hög arbetslöshet under många år framåt, och en mycket längre kris än i våra grannregioner.

Nina Fellman (S)

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Barn i bild

Fler insändare