Publicerad 18 maj 2020 kl. 22:00

Investera i stället för att höja skatter eller avgifter

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Senaste vecka kunde vi läsa i våra tidningar om hur svaga bokslut den ena kommunen efter den andra uppvisar. Stora kommuner som Mariehamn, Finström, Saltvik, Lemland och Jomala rapporterar om minskade inkomstskatter. Detta gäller de kommunala ekonomierna under 2019 före coronakrisen.

De dåliga nyheterna späder på en alltmer sviktande framtidstro på den åländska ekonomin som i decennier varit stark.

Det journalisterna misslyckas med är att förklara vad intäktsbortfallet beror på. Mariehamn och sannolikt de övriga kommunerna drabbades av skatteverkets reform år 2019. I praktiken ledde det till en skatteskuld som skatteverket ännu inte betalt till kommunerna. För stadens del innebär det en fordran på skatteverket på 3,7 miljoner.

När tidningarna sedan stort larmar om jättelika underskott utan att förklara vad de beror på blir det fel. Stadens ”verkliga” underskott är ungefär 300.000 euro. Ett underskott som inte är särskilt allvarligt med tanke på stadens ekonomiska resuser.

När vi analyserar stadens ekonomi är det viktigt att notera bland annat följande. I bokslutet för 2019 har staden lånefordringar på 27 miljoner och lån på 21 miljoner. Dessutom har staden ett ackumulerat överskott från tidigare år på 50 miljoner.

Eftersom stadens lån i första hand är en del av stadsbolagens krediter betyder det i praktiken att för stadens välfärdsverksamheter har staden knappt någon låneskuld överhuvudtaget. Alla som nu i panik skriar i högan sky om åtstramningar och nedskärningar behöver tänka efter vad som är bäst för hela samhällsekonomin.

Genom att stimulera den privata ekonomin bidrar mariehamnarna till att få hjulen att rulla. Staden ska investera i dagis, tillbyggnad av Strandnäs skola, renovera Doktorsvillan, rådhuset och påbörja planeringen av ett demensboende. Investeringar som alla behövs och som gynnar byggbranschen och många fler.

Vi ska varken höja skatten eller avgifterna. Vi ska se till att mariehamnarnas köpkraft håller i sig. Staden ska inte avskeda eller permittera anställda. Hellre nyanställa för att minska arbetslösheten som hotar hela vår ekonomi.

Detta finansierar vi med lån. Eftersom stadens ekonomi är urstark är risken med lån minimal. Låga, till och med negativa, räntor gör det förmånligt att lånefinansiera investeringar.

Vi måste våga se positivt på framtiden och använda våra gemensamma resurser för att minska den ekonomiska recessionens verkningar. Vi ska använda den offentliga ekonomin för att stimulera det privata näringslivet och öka sysselsättningen. Gör vi det motsatta förstärker vi och förlänger den ekonomiska kris vi befinner oss i.

Det är inte skamligt att ta lån. Dessutom är det tämligen riskfritt för stater och ganska ofarligt för kommuner, i all synnerhet som det offentliga Åland hittills klarat sig rätt väl utan att låna. Kommande generationer drabbas inte. I stället kan de glädjas över funktionella skolor, dagis, äldreboenden, bibliotek, fritidsanläggningar med mera.

Det är dags att se möjligheter och ta konkreta beslut så fort som möjligt för att minimera skadeeffekterna på hela ekonomin. Det är viktigt att paniken inte får fotsfäste i kommunerna. I stället behövs framtidssatsningar som visar att vi ska bli ännu bättre efter att coronaviruset drivits på flykten.

Barbro Sundback (S)

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare