Publicerad 23 augusti 2019 kl. 22:03

Jag ställer upp i kommunalvalet

Kommentarer (3 st)

Nu är du äntligen på rätt

Nu är du äntligen på rätt plats ! Här gör du ett väldigt bra och nödvändigt arbete, samt uppvisar stort engegemang. Kanske beror det på att du blivit äldre och inser behovet, vad vet jag ? Men dom allra flesta politiker tänker tydligen inte bli gamla eftersom dom inte uppvisar någon som helst förståelse för äldrevården och inser att även den måste få kosta .Dö ung , så du inte medför några kostnader för samhället , så tycker tydligen dom flesta ( och inte bara ) politiker !Undrar om dom själva följer rådet ?

och nog skulle vi

och nog skulle vi skattebetalare ha mycket mera nytta av 700.000 euro till sjukvården än till att skänka dessa pengar till Ålands bygg (polishuset) då vi redan hade ett giltigt beslut gällande entreprenör.

Instämmer med Er bägge. Vill

Instämmer med Er bägge. Vill bara tillägga: Men hänvisning till Michael Donalds, ”Arkitekt SAFA”, insändare i Nya Åland (07.05.2019) under rubriken: ”Många lögner från Rumander”, och Fastighetsverkets vd, Stefan Rumanders, därtill då aktuella svaromål – då anklagades Rumander i huvudsak för oegentligheter i samband med upphandlingen för planering av ny geriatrisk avdelning vid ÅHS. Men redan då fanns, bland annat, också ”nya polishuset” med i bilden. Om fastighetsverket, under Rumanders ledning, nu iståndsätter ett dacapo av det verbala rabaldret i maj ... ett rabalder som i praktiken genomfört och totalt onödigt enligt Dig, ”Skattebetalare”, skulle medföra ett med 700.000 euro fördyrande av ”polishuset” – om så är fallet – då bör nog Landskapsregeringen, med tanke på framtida utgifter belastande åländska skattebetalare överlag, snarast möjligt entlediga Stefan Rumander!

Det förtjänar påpekas igen att den beslutade färjförbindelsen till Gripö med tillhörande högbro och

nya vägar inte kommer att innebära förbättringar för skärgårdstrafiken. Snarare blir det försämringar

I min valkampanj kallar jag mig själv för feminist. Som på beställning dyker män från den högerextrema sidan upp och avkräver mig på löften om att jag inte hatar män.

Vad kostar det oss att inte tänka tillräckligt långsiktigt? Vad kostar det samhället att inte hjälpa de unga i tid? I Sverige är det i varje årskull 20 procent som inte går ut med betyg.

Under mina 15 år som företagare i Mariehamn har jag ofta på ett eller annat sätt kommit i kontakt med polisen och dess arbete. Frågan vi ålänningar ofta ställer oss är: räcker polisens resurser till?

Ålands radio och tv (ÅRTV) har effektiviserat sin organisation. Det hela går ut på att inrätta en ny tjänst och anställa ytterligare en person. Den nya tjänsten är ekonomi- och personalchef. Det är enligt mig inteatt effektivisera.

För det första: Jag vill gärna åka buss, men det funkar inte alltid. Jag skulle gärna ta bussen till stugan i Geta över helgen. Men det går inga bussar till eller från Geta på lördag och söndag eller kvällar mitt i veckan.

Socialdemokraterna står upp för en stark offentlig välfärd, för en god kvalitativ hälso- och sjukvård också i ekonomiskt tuffa tider vilket nu hotar.

Läser en tidningsnotis där Moderaternas fullmäktigeledamot Petri Carlsson förärar Socialdemokraterna att han i sista stund nu funnit lite motivation och väljer att ställa sig till förfogande ytterligare en period i stadspolitiken.

Jag sitter på andra sidan Ålands hav och ser numera på älskade Åland med en lite annorlunda syn. Distans ger klarsyn, kanske?

Jag vill med hållbarhet i sikte se till att Åland kan införa bestämmelser som maximalt uppmuntrar och underlättar anskaffning av elbilar på Åland.

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Barn i bild

Fler insändare