Publicerad 28 november 2019 kl. 21:50

Kan en socialist vara givmild?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen. Så vitt jag kunnat se nämns inte ett ord om orsaken till att somliga av oss inte har tillräckligt ens för basala behov medan andra lever gott – vissa till och med i anstötligt överflöd – nämligen det sedan länge rådande ekonomiska systemet.

Inte minst här på Åland tycks kapitalismen vara en (besynnerligt!) helig ko. Uttryck dig i offentligheten kritiskt om överdriven konsumism, skövling av naturresurser och dylikt och du stämplas omedelbart som opålitlig, som en person med (dold!) ”socialistisk agenda”.

Inte heller i den aktuella ledaren kan man underlåta att angripa ”socialisterna”. Sålunda berättar skribenten – som i en bisats – att ”Socialismen förespråkar (...) internationell solidaritet, men någon frivillighet ingår inte i de ambitionerna”.

Varför kändes det nödvändigt att utdela den ”kängan”? Den äger ingen relevans i sammanhanget och är dessutom grovt osann! Bland annat motbevisas den ju av de massiva frivilliginsatserna (de Internationella brigaderna) i kamp mot general Franco och hans (kapitalistisk-feodalistiska) fascistregim under det spanska inbördeskriget.

En avslutande fundering: poeten Bob Hansson skrev träffande en gång att ”Det största problemet med kommunismen är att den ger kommunismen dåligt rykte...”, men om man riktigt noggrant putsar sina glasögon och ser sig om i världen idag: vad ska man då säga om kapitalismen?

Per-Arne Kling, Lillängen

 

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Socialismen är troligen den mest inflytelserika tankeströmningen i modern tid, en strömning som mer än någon annan har format vår politiska samtid. Förespråkare anser detta vara något gott medan belackarna anser motsatsen.

Ingendera påstår dock att socialism bygger på frivillighet, eftersom så uttryckligen inte är fallet. Att enskilda personer och grupper som ingår i rörelsen har gjort frivilliga insatser är en helt annan sak. Någon ”känga” har jag alltså sannerligen inte delat ut.

Kommunismens omfattande folkmord och uppsåtliga svältkatastrofer är mycket riktigt det som ger kommunismen dåligt rykte. Kapitalismen kräver inga dylika offer på sitt altare.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare