Publicerad 28 november 2019 kl. 21:50

Kan en socialist vara givmild?

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen. Så vitt jag kunnat se nämns inte ett ord om orsaken till att somliga av oss inte har tillräckligt ens för basala behov medan andra lever gott – vissa till och med i anstötligt överflöd – nämligen det sedan länge rådande ekonomiska systemet.

Inte minst här på Åland tycks kapitalismen vara en (besynnerligt!) helig ko. Uttryck dig i offentligheten kritiskt om överdriven konsumism, skövling av naturresurser och dylikt och du stämplas omedelbart som opålitlig, som en person med (dold!) ”socialistisk agenda”.

Inte heller i den aktuella ledaren kan man underlåta att angripa ”socialisterna”. Sålunda berättar skribenten – som i en bisats – att ”Socialismen förespråkar (...) internationell solidaritet, men någon frivillighet ingår inte i de ambitionerna”.

Varför kändes det nödvändigt att utdela den ”kängan”? Den äger ingen relevans i sammanhanget och är dessutom grovt osann! Bland annat motbevisas den ju av de massiva frivilliginsatserna (de Internationella brigaderna) i kamp mot general Franco och hans (kapitalistisk-feodalistiska) fascistregim under det spanska inbördeskriget.

En avslutande fundering: poeten Bob Hansson skrev träffande en gång att ”Det största problemet med kommunismen är att den ger kommunismen dåligt rykte...”, men om man riktigt noggrant putsar sina glasögon och ser sig om i världen idag: vad ska man då säga om kapitalismen?

Per-Arne Kling, Lillängen

 

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Socialismen är troligen den mest inflytelserika tankeströmningen i modern tid, en strömning som mer än någon annan har format vår politiska samtid. Förespråkare anser detta vara något gott medan belackarna anser motsatsen.

Ingendera påstår dock att socialism bygger på frivillighet, eftersom så uttryckligen inte är fallet. Att enskilda personer och grupper som ingår i rörelsen har gjort frivilliga insatser är en helt annan sak. Någon ”känga” har jag alltså sannerligen inte delat ut.

Kommunismens omfattande folkmord och uppsåtliga svältkatastrofer är mycket riktigt det som ger kommunismen dåligt rykte. Kapitalismen kräver inga dylika offer på sitt altare.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare