Publicerad 9 december 2019 kl. 21:57

Kasta inte sten i glashus, S!

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

Den socialdemokratiska lagtingsgruppens två dalande stjärnor och deras nykomling borde ha gjort rent framför egen dörr innan de i en insändare går ut och kritiserar mig för att Högsta domstolen härom veckan valde att inte ta upp min ansökan om besvärstillstånd till behandling.

Domen mot mig vann således laga kraft för en dryg vecka sedan men dömd genom en verkställbar dom blev jag redan på nyårsafton den 31 december 2018, det vill säga för snart ett år sedan–långt före valet. Jag kommer sannolikt att få dras med detta misslyckande resten av mitt liv. Jag ser dock framåt och kommer inte låta mig nedslås av en tillfällig motgång.

Jag förstår att det är bittert för Gunell och Fellman att de i så här ung ålder nått sina politiska toppar och nu i rask takt är på väg utför.

Gunell krönte sin karriär med att strax före valet sitta på dubbla stolar och såsom minister samt ordförande i stadsfullmäktige bevilja ett av stadens intressebolag (ägarintresse cirka 40 procent) ett betydande penningbidrag för utveckling av bland annat biogas. Efter hennes tid som näringsminister ligger landskapets eget riskkapitalbolag i samma ruiner som hennes kraschade EU-valkampanj.

Fellman har i sin roll som kansliminister lyckats vända upp och ner på jord- och näringsrättsfrågor samtidigt som hon uppvisat en total tondövhet i sin reformiver mot kommunerna. Inte ens genom att strax före valet släpa hit före detta statsministern lyckades man rädda S-mandaten. Det måste vara bittert och påfrestande för alla inblandade, men inte behöver ni väl attackera mig för det?

Lagtingsordningens bestämmelser är solklara. Jag har inte begått något brott i min egenskap av lagtingsman och väljarna kände till min dom när de valde in mig. Det verkar S ha svårt att smälta.

Av oklara orsaker försöker de blanda in Bert Häggblom och Veronica Thörnroos i mina tillkortakommanden, vilket inte blir särskilt lyckat när man noterar, att Gunell är den enda partiledaren som två gånger (2015 och 2019) accepterat att ha en kandidat som dömts till ovillkorligt straff på kandidatlistan. Kasta inte sten i glashus!

Marcus Måtar (Ob)

lagtingsledamot och gruppledare för Ob i lagtinget

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare