Publicerad 9 december 2019 kl. 21:57

Kasta inte sten i glashus, S!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

Den socialdemokratiska lagtingsgruppens två dalande stjärnor och deras nykomling borde ha gjort rent framför egen dörr innan de i en insändare går ut och kritiserar mig för att Högsta domstolen härom veckan valde att inte ta upp min ansökan om besvärstillstånd till behandling.

Domen mot mig vann således laga kraft för en dryg vecka sedan men dömd genom en verkställbar dom blev jag redan på nyårsafton den 31 december 2018, det vill säga för snart ett år sedan–långt före valet. Jag kommer sannolikt att få dras med detta misslyckande resten av mitt liv. Jag ser dock framåt och kommer inte låta mig nedslås av en tillfällig motgång.

Jag förstår att det är bittert för Gunell och Fellman att de i så här ung ålder nått sina politiska toppar och nu i rask takt är på väg utför.

Gunell krönte sin karriär med att strax före valet sitta på dubbla stolar och såsom minister samt ordförande i stadsfullmäktige bevilja ett av stadens intressebolag (ägarintresse cirka 40 procent) ett betydande penningbidrag för utveckling av bland annat biogas. Efter hennes tid som näringsminister ligger landskapets eget riskkapitalbolag i samma ruiner som hennes kraschade EU-valkampanj.

Fellman har i sin roll som kansliminister lyckats vända upp och ner på jord- och näringsrättsfrågor samtidigt som hon uppvisat en total tondövhet i sin reformiver mot kommunerna. Inte ens genom att strax före valet släpa hit före detta statsministern lyckades man rädda S-mandaten. Det måste vara bittert och påfrestande för alla inblandade, men inte behöver ni väl attackera mig för det?

Lagtingsordningens bestämmelser är solklara. Jag har inte begått något brott i min egenskap av lagtingsman och väljarna kände till min dom när de valde in mig. Det verkar S ha svårt att smälta.

Av oklara orsaker försöker de blanda in Bert Häggblom och Veronica Thörnroos i mina tillkortakommanden, vilket inte blir särskilt lyckat när man noterar, att Gunell är den enda partiledaren som två gånger (2015 och 2019) accepterat att ha en kandidat som dömts till ovillkorligt straff på kandidatlistan. Kasta inte sten i glashus!

Marcus Måtar (Ob)

lagtingsledamot och gruppledare för Ob i lagtinget

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare