Publicerad 6 augusti 2019 kl. 22:00

kortare än en vecka

Högsäsongen snart

Ålandstidningen summerade förra veckan turismsäsongen och basunerade ut ”två veckor av högtryck räddade turistsäsongen”.Stämmer verkligen detta? Vad säger alla de lokala företagare, både stora och små, som berörs av turismbranschen runt om på Åland?Ska vi verkligen vara nöjda med två intensiva juliveckor? Vill vi inte ha en längre sommarsäsong än detta?

I år hände allt under 10-12 dagar mellan 17-28 juli. Som företagare är jag nöjd med dessa dagar. Men resten av sommaren är återigen en rätt svag turismsäsong med färre turister på gatorna och i gästhamnarna. För att inte tala om hur lite människor det varit i rörelse i Mariehamn under sommarnätterna i år. Vi får hoppas att augusti bjuder på något vi inte tidigare har sett.

Det är farligt om vi ska börja förlita oss på att allt som händer kring Rockoff ska dra in pengar till alla företagare. Som utvecklingen ser ut just nu är vi flera företagare som gott kunde klara oss med att anställa sommarpersonal under någon vecka i juli månad. Är detta en utveckling vi vill se framöver?

Turismnäringen har varit och ska även i fortsättningen vara en viktig arbetsgivare och vi behöver på allvar se över hur vi kan förlänga säsongen att åtminstone vara från midsommar till början av augusti. För om vi inte gör någonting är snart högsäsongen kortare än en vecka.

Att logiverksamheten inte räcker till under den intensiva perioden är ett problem, folk som vill komma till Åland hittar inget boende varför vi i större utsträckning behöver förlänga säsongen och sprida ut alla evenemangen. Hotellen och inkvarteringsanläggningarna har gott om rum i juni och i början av juli.

Jag har i flera år varit en förespråkare för att vi måste vidta åtgärder, vi behöver nog inse hur allvarlig situationen är. Tillväxten hos de landsbaserade företagen på Åland är svag, turismen har en stor del i detta. Vi måste politiskt möjliggöra för olika former av evenemangsstöd, uppmuntra entreprenörer, föreningar, företag och andra att vilja satsa framåt.

Vi behöver se över hur vi jobbar med marknadsföring av destinationen Åland, vilka krav och resultat vi önskar. Turismen genererar inresande, skapar arbetstillfällen som ger inflyttning och integrerar människor i vårt åländska samhälle. Vi behöver politiskt agera och vända utvecklingen så att vi får tillväxt, då utvecklas hela Åland och det mår hela Åland bra av.

Anders Holmberg (Ob)

Företagare och politiker

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare