Publicerad 7 februari 2019 kl. 22:00

KST är första svaret

I min insändare den 4 februari konstaterade jag att landskapsregeringens stora kommunreform havererat av flera olika skäl. Sedan håller såväl ministrar som anlitade externa utredaregod min trots att de är väl medvetna om reformens alla brister. I sinreplik till detta tar Wille Valve (MSÅ) upp hur bland annat Centern i Sund hanterade folkomröstningen om den egnakommunens framtid!

Jag förstår dockbehovet av att dra bort intresset från följande tydligafakta:

•Den tidigare så kallade tvångslagen är inte längre bindande för kommunerna.

•De nu genomförda så kalladekommunutredningarna är juridiskt sett inte sådana eftersom arbetet varken upphandlats korrekt eller utredarna tillsatts på det sätt som gällande lag förutsätter.

•Åland saknar fortfarande begreppet kriskommun i sin lagstiftning och därmed är det fortsatt oklart hur kommuner i kris ska hanteras. Pinsamt!

Därmed är reformen redanen flopp och till på köpet har ministrarna lyckats skapa en ”tvångslag” som under lång tid framöver sätter stopp för varje sund kommunal förändring som till exempel ett samgående Finström-Geta ochLemland-Lumparland.

Wille Valve undrar ävenhur vi skapar organisationer som svarar upp mot kraven på kvalitet och rättssäkerhet. Svaret är att vi med kraft ska se till att förverkliga Kommunernas Socialtjänst (KST) som gör att de delar av socialvården som ställer extra krav på specialisering förs under ett gemensamt tak.

Från Centerns sida kan vi bara hoppas att regeringspartierna inte lyckas ställa till det även i denna viktiga framtidsfråga. Med Katarina Dahlman vid KST-rodret finns nu alla förutsättningar för ett lyckat resultat.

Harry Jansson (C)

Gruppledare Centern

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare