Publicerad 30 juli 2020 kl. 22:00

Landskapets naturvård bidrar till insektsdöden

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR. Denna meningslösa skövling av vacker växtlighet innebär dessutom en massa utsläpp av dieselavgaser och tonvis av koldioxid. Men det är inte bara vägrenarna som landskapet skövlar.

På Nåtö naturskyddsområde ska lövängarna blomstra hela sommaren, inte bara på vår och försommar. Där växer många fridlysta växter, bland annat flera arter av orkidéer. Adam och Eva är tidiga men det finns andra som blommar under en stor del av sommaren såsom Sankte Pers nycklar. LR:s naturvård går ut på att man första dagarna i juli slår allt. Kvar blir en i stort sett steril kortklippt gräsmatta. Sådana ser man i de flesta trädgårdar men det är inte en löväng!

På naturskyddsområdet är det förbjudet att plocka växter av vad slag som helst men landskapet skövlar allt inklusive fridlysta växter. Vad är straffet för att plocka (ta bort/förstöra) en fridlyst orkidé? LR har polisanmält ett skogsföretag för brott mot naturskyddet. Man borde ha polisanmält sig själva samtidigt!

Jag kommer väl ihåg hur det såg ut på området när det ännu var jordbruk på gården och 15-20 kor och kalvar betade där. Området var uppdelat i norra och södra betet och korna flyttades regelbundet mellan områdena för att det inte skulle bli helt avbetat. Det innebar att blomningen fortsatte hela sommaren igenom. På den tiden skulle man samla växter till biologiundervisningen i skolan och lat som man var väntade man ofta till augusti med insamlingen. Det var inga problem att hitta blommor så sent. I dag hade det varit omöjligt, det finns knappt några blommande växter kvar.

Det är inte bara estetiken som går förlorad för vandrarna på naturstigen. Det finns nästan inga insekter kvar. Humlor, bin och andra insekter är beroende av ängsblommorna för att överleva, nektarn är deras mat. När blommorna är borta dör insekterna ut. Vi vet att insektsdöden är ett globalt problem, LR bidrar aktivt till den. På Visit Ålands hemsida ser jag att det påstås att man bedriver slåtter på traditionellt vis i juli. Man bedrev inte slåtter på betesmarkerna, däremot togs hasseln ner ungefär vart 20:e år och vissa träd hamlades för extra foder till vintern. Det gör man däremot inte i dag.

Jag undrar hur många växter landskapsregeringens (miss)skötsel av området har utrotat? Hur många blommor skulle det komma i juli och augusti om området fick vara i fred för de motordrivna och avgasspyende gräsklipparna och man i stället tog in fler betesdjur?

Jan Grönstrand

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare