Publicerad 18 oktober 2020 kl. 22:00

Låt inte en ny Estoniaundersökning myglas bort

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten. Bilderna har sammanställts till en film ”Estonia –fyndet som ändrar allt”. Nu reagerar rättsväsendet i Sverige med blixtenshastighet och åtalar filmarna för brott mot gravfriden. Huvudförhandling kommer att ske i januari 2021.

Teorierna om att bogvisiret orsakade katastrofen bör nu för gott förpassas till papperskorgen. En teori är att Estonia krockat med en ubåt. Även denna teori bör hamna i papperskorgen. Den nedersta delen av hålet ligger 1 meter över vattenlinjen – och dit når ingen ubåt. En ubåts känsligaste del är fören där bland annat torpedtubernafinns. Av bilderpå hålet ser man att fartygsplåtenär svagt inåtböjd. En känd journalist, Stephen Davis, som varit konsult åt filmen säger att hålet som avslöjas är karakteristiskt för en minexplosion. En passagerare ombord på Estonia säger sig ha sett ett ubåtsliknande föremål i havet vid Estonias sida. Kan en ubåt ha gått långsides med Estonia och fäst en magnetmina eller har denna obemärktsatts dit i Tallinoch tidsinställts?

Att Estonia använts som transportör av militärt materialfrån forna Sovjetunionen är ställt utom allt tvivel. Davis fortsätter: underrättelsetjänsterna i Storbritannien, Estland och Sverige samarbetade i att smuggla ut militära hemligheter från Ryssland. Det gick att få tag i hur mycket vapen och elektronik som helst de första åren på 1990-talet. En av mottagarna var president Hosni Mubarak i Egypten. En pensionerad chef för tullen på Arlanda bekräftar i tidningen Världen i dag att militärtransporter skett. Den 14.9.1994 hade rysk militärteknologi transporterats på Estonia för vidare transport till Egypten.

Hela den politiska handläggningen av Estoniahaveriet stinker av oärlighet. Den 30.9.2004 skrev riksdagsmannen Sten Tolgfors en motion till riksdagen att haverikommissionen (JAIC) fått en omfattande kritik från debattörer och internationell expertis. Han skriver vidare att ansvarsfrågan ännu inte löstsoch ifrågasätter om Estonia var sjövärdig. Hur löste ansvariga politiker motionen? Jo, man utsågTolgfors till försvarsminister och så tystnade den kritiken. Lagen om griftefrid stadgar att dykning inte får bedrivas vid vraket. Nu ska hålet i Estonias skrov analyseras och det beräknas ta tvåmånader. Då plötsligt råder ingen gravfrid? Är detta nu gjort med beräkning, för att förklaringen till förlisningen ännu en gång ska kunna myglas bort?

Anders Andersson

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare